Seuratiedotteet

 

Seuratuen 2017 haku avautuu 11.11.2016

Haku päättyi 16.12.2016 klo 16.00

Seuratukea jaetaan 4 miljoonaa euroa (vaatii eduskunnan vahvistuksen), pienin haettava summa 2500 € ja suurin haettava summa 15.000 euroa.

Hakemus tallennetaan myös pdf-tiedostona, tulostetaan ja lähetetään ministeriön kirjaamoon. Postileima 16.12.2016 hyväksytään määräaikaan saapuneeksi.

Lisätietoa OKM:n sivuilla

Urheilun ystävä!

Ohessa on kysely, joka on tarkoitettu urheiluseuroissa toimiville. Kyselyn vastauksia käytetään Veikkauksen sekä Valtakunnallisen Liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Valon, 1.1.2017 alkaen uuden Olympiakomitean, työn parantamiseen. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisina.

Linkki kyselyyn: https://labs.veikkaus.fi/view/4622

Veikkaus tekee yhteistyötä useiden urheilujärjestöjen kanssa ja toiminnan kehittämiseksi haluamme yhdessä järjestöjen kanssa kuulla liikunnan parissa aktiivisesti mukana olevien mielipiteitä ja käsityksiä.
Aihepiirit liittyvät oman seuran toimintaan, seurojen rahoitukseen sekä rahapelien vaikutukseen seuratoiminnassa. Tutkimus toteutettiin edellisen kerran vuosien 2015-2016 vaihteessa.
Toivomme, että käytät tutkimuksen vastaamiseen hieman aikaa päivästäsi, sillä vastauksesi on meille erittäin tärkeä. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Vastaisitko kyselyyn su 11.12.2016 mennessä, kiitos!

Arvomme kyselyyn vastanneiden kesken 2kpl Perfect Finnish Gift Card on lahjakorttia (á100€). Palkinnot lähetetään voittajille postitse.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisina. Palkinnon arpomiseen tarvitsemme yhteystietosi, mutta näitä ei tulla yhdistämään vastauksiin.

Kiitos!

Yhteistyössä Valo ja Veikkaus Oy

Edustusoikeus, seura- ja seuranmuuttomääräykset (kansallinen)

SPU:n jäsenseuran jäsen voi olla jäsenenä useassa seurassa, mutta voi kilpailuissa edustaa kilpailukauden aikana vain sitä seuraa tai joukkuetta, johon rekisteröinti on tehty. Ajajan on oltava edustamansa seuran jäsen.

Joukko-osastoa, oppilaitosta tai työpaikkaa ajaja voi edustaa ko. tahojen sisäisessä kilpailutoiminnassa.

SPU:n ja sen jäsenseurojen järjestämiin kilpailuihin saavat osallistua vain ne, joilla on voimassa oleva kilpailulisenssi.

Jos ajaja haluaa seuraavana kilpailukautena edustaa uutta seuraa SPU:n alaisissa kilpailuissa, tulee menetellä seuraavasti:

1. Ajaja tekee ilmoituksen 1.11. mennessä omalle seuralleen halustaan vaihtaa seuraa tai edustusoikeutta ja pyytää ilmoituksen.

2. Vanha seura antaa ajajalle 15.11. mennessä kahtena kappaleena ilmoituksen, että ajaja on vapaa edustamaan uutta seuraa.

3. Uusi seura tekee 30.11. mennessä SPU:lle kirjallisen ilmoituksen uudesta ajajasta oheistaen ajajan vanhasta seurasta saaman ilmoituksen.

4. Ajaja itse varmistaa asian 30.11. mennessä lähettämällä SPU:lle kirjallisen ilmoituksen, josta käy selville uusi seura, asuin- ja työpaikkakunta (opiskelupaikkakunta), sekä jäljennöksen ilmoituksesta. Ellei ilmoitusta ole toimitettu määräaikaan mennessä (postileima) tai ne ovat puutteelliset, voi SPU:n hallitus hyväksyä seuramuuton vain, jos sitä puoltavat erityiset urheilulliset syyt. Edustusoikeuden muutosta peritään maksu. Määräajan jälkeen erityisistä urheilullisista syistä hyväksyttävistä muutoista maksu on kaksinkertainen.

Ajajan sekä hänen vanahan seuransa tulee ensisijaisesti sopia edustusoikeuden siirtymiseen liittyvistä ehdoista ja mahdollisista korvauksista.

Kun ehdoista on sovittu voi ajaja siirtyä edustamaan uutta seuraa.

Mahdolliset edustusoikeuden siirtoon liittyvät erimielisyydet alistetaan SPU:n hallituksen ratkaistavaksi.

5. Mikäli ajaja ei yhden tai useamman peräkkäisen kilpailukauden aikana ole edustanut SPU:n alaista seuraa, on hän vapaa valitsemaan uuden seuran ilman edellä olevaa ilmoitusmenettelyä.

6. Mikäli seura eroaa SPU:sta tai ilmoittaa lopettavansa kilpapyöräilytoiminnan kokonaan, on seuran jäsenellä oikeus ilman edustusoikeuden siirtoon liittyviä rajoituksia siirtyä kilpailukauden aikana edustamaan toista seuraa.

Joukkueen edustaminen

SPU:lta ja omalta seuraltaan saamalla luvalla ajaja voi edustaa myös kilpailukohtaisesti tai määräajan joukkuetta (team). Samanaikaisesti voi edustaa yhtä joukkuetta tai seuraa.

Kansallisissa kilpailuissa ajaja voi seuraedustuksen lisäksi edustaa rekisteröityä joukkuetta. Joukkueen edustamisen edellyttää lupaa ajajan seuralta ja SPU:lta. Joukkueen edustamiseen sovelletaan edustusoikeuden siirtoon liittyviä sääntöjä ja §3.

 

Suomen Pyöräilyunioni ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään 27.11.2016 klo 10.00 alkaen.

Paikka; Vesileppis, Vokkolantie 1, 79100 Leppävirta, puh 029 170 0170

 

Ennen vuosikokousta 26.11.2016 järjestetään seuraseminaari.

 

Vuosikokoukselle tulevat esitykset tuli tehdä 15.9.2016 mennessä.

 

Majoitus Vesileppiksessä 60,00 €/hlö/ kahden hengen huoneessa ja 90,00 €/ hlö/ yhden hengen huoneessa. 

 

Varaukset; puh. 029 1700 170 tai myynti@vesileppis.fi

Tai suoraan nettivarauksena www.vesileppis.fi koodilla ALLSPU261116 niin asiakas saa suoraan tehtyä majoituksena netin kautta sopimushinnallamme (vahvistetaan luottokortilla).

Ilmotautuminen 24.11.2016 mennessä >>>>>

Ehdollepanotoimikunnan esitys vuosikokoukselle
 

Ehdollepanotoimikunta on luvannut julkistaa ehdotuksensa uuden puheenjohtajan ja hallituksen kokoonpanosta 15. syyskuuta. Keskusteluja on käyty matkan varrella lukuisien henkilöiden kanssa. Seuraavassa niiden perusteella rakennettu ehdotus Suomen pyöräilyn kehittämiseksi.

Ehdotettu kokoonpano on laadittu silmälläpitäen kolmen yksikön rakenteen johtamiseen tarvittavaa ohjausta. Tiimiin on pyritty tuomaan uutta johtajuutta ja kokemusta pyöräilyn perinteisen piirin ulkopuolelta. Tällä tavoitellaan vahvempaa asemaa julkisuudessa ja liiton rahoituspohjan merkittävää parantamista hallituskaudella. Hallituksessa on haluttu varmistaa riittävä jatkuvuus edelliseltä hallituskaudelta (nykyinen hallitus). Tämä on oleellista toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Liiton henkilökunnan uusiutuessa olisi riskihakuista uudistaa koko hallitus kerrasta, vaikka tällaisiakin näkökulmia on esitetty. Kolmantena on haluttu tuoda hallitukseen uusia henkilöitä, joilla on kuitenkin vahva kokemuspohja urheilutoiminnassa.

Toivomme mahdolliset henkilöihin kohdistuvat kritiikit osoitettavaksi ehdollepanotoimikunnalle. Henkilöiden arvostelu avoimessa keskustelussa ei edistä tavoitetta kehittää liiton toimintaa.

Ehdotettu tiimi:

Puheenjohtaja, Harri Koponen

Harri on yhteiskunnallisesti ja yritysmaailmassa erittäin kokenut ja verkottunut toimija. Harrin oma aktiiviurheilutausta on amerikkalaisessa jalkapallossa. Hän on urallaan toiminut mm. Soneran toimitusjohtajana ja Ski Sport Finlandin hallituksen puheenjohtajana. Harrilla on vahva halu uudistaa pyöräilykulttuuria ja auttaa liitto toiminnallisesti uudelle tasolle.

Keith Silverang

Technopolis Oyj:n toimitusjohtaja. Keith on aktiivipyöräilijä ja kokenut ammattijohtaja. Hänen roolinsa hallituksessa on uudistaa tapahtumakulttuurin asema liitossa ja suomen pyöräilyssä. Liiton tavoitteena on kehittää tapahtumaportfolio, jossa liitto on mukana 2-4 vuotuisen tapahtuman organisoinnissa ja tällä on merkittävä synergia liiton toimintaan.

Tommi Eklund

Elisa Oyj:ssä tuotteistuksesta vastaava johtaja. Tommi on innokas pyöräilyn harrastaja ja tehnyt päätyönään tuotteistusta läpi työuransa. Tommin tehtävänä liitossa on johtaa liiton tapahtumien, maajoukkueiden, urheilijoiden ja projektien tuotteistusta. Palveluiden tuotteistus on edellytys yhteistyökumppanien hankinnassa ja hoitamisessa.

Jorma Paakkari

Jorma on uransa alkuvaiheessa ollut vastuutehtävissä useissa liitoissa (mm. ampumaurheilu, squash) ja myöhemmin tehnyt pitkän uran TV-maailmassa, mm. Nelosen urheilutoiminnasta vastaavana johtajana. Hänen oma urheilutaustansa on koripalloilusta ja hänellä on tutkinto Jyväskylän Yliopistosta (urheilu ja liikunta). Jorman vastuualueena hallituksessa on viestintästrategian kehittäminen. Hän on myös linkkinä nuorisopyöräily-yksikköön. 

Harri Syrjä

Harri on innokas pyöräilijä ja Tour de Helsingin jatkuvuuden turvaamiseksi perustetun Velotour ry:n puheenjohtaja. Harrin vastuulla on tapahtumakulttuurin edistäminen. Harri selvittää mahdollisuutta Velotourin liittämisesti liiton tapahtumaportfolioon ja etsii uusia vastaavia tapahtumia. Harri on yhteyshenkilönä harrastepyöräily-yksikön suuntaan.

Juha Aintila

Juha on nykyisenä puheenjohtajana avainhenkilö nykytilanteessa jatkuvuuden takaamiseksi. Juhan rooli on jatkaa hallintouudistuksen tukemista ja vastata nykyisen urheilutoimen hallinnon jatkuvuudesta. (Ehdotettu hallituskokoonpano on luotu merkittävää uudistusta ajatellen. Uusi puheenjohtaja ja perinteiset liittoaktiivien ulkopuolelta esitetyt jäsenet ovat parhaimmillaan kun liiton toimintaa laajennetaan aikaisemmasta, eikä kaikkia perinteisiä toimentoja ole tarpeen opettaa uusille, lajin ulkopuolelta tuleville jäsenille)

Katariina Laakkonen

Täysipäiväinen pyöräilyn eteenpäinviejä oman BMX-hankkeensa kautta. Katariinalla on kokemusta pyöräilyn perinteisistä lajeista, hyvä tuntemus nykyisestä hallintotavasta ja syvä kosketuspinta pyöräilyssä oleviin uudempiin aaltoihin.

Jukka Heinikainen

Jukka on toiminut aktiivisesti HPY:ssä ja toimii aktiivisena linkkinä HPY:n ja hallituksen välissä. Jukka on pitkän urheilijauransa aikana saavuttanut vahvan näkemyksen urheilulliseen puoleen ja nauttii urheilijoiden keskuudessa vahvaa luottamusta. Jukka toimii hallituksessa urheilijoiden edustajana. Hänen nykyinen siviilityönsä on myös polkupyöriä myyvän Helkama Veloxin aluemyyntipäällikkö.

Esa Högnäsbacka

Esalla on pitkä kokemus urheiluvälineliiketoiminnasta ja pyöräilyn seuratoiminnasta. Esan vastuualue hallituksessa on liiton organisaation uudistaminen ja selkeyttäminen.

Taustaselvitys prosessista

Hakijoita rooleihin ei juurikaan ole ollut. Strategisella valmistelulla ja asian pohjustamisella on löydetty joukko, jotka ovat ilmoittaneet olevansa innokkaita, motivoituneita ja halukkaita ottamaan hallitustehtävä vastaan. Tämä joukko on valmis toimintaan, jotta asioita saadaan kehittymään eteenpäin. 

Edellisen lisäksi on tunnistettu joukko mahdollisia kandidaatteja hallitustehtäviin tarvittaessa. Ensisijainen tavoite ehdollepanotoimikunnalla on ehdottaa syyskokoukselle nyt esitetty joukko, mutta henkilöillä on luonnollisesti mahdollisuus seurata keskustelua ja vetää ehdokkuutensa pois niin halutessaan.

Uusia ehdokkaita on edelleen mahdollista ehdottaa jos halukkaita löytyy.

Nyt esitetyn joukon saaminen hallitukseen edellyttää tukea koko kentältä. Jotta hallitus saadaan sitoutettua pitää syksyn aikana varmistua muutamasta asiasta:

1) Liiton toiminnanjohtajan rekrytointi tehdään ammattimaisesti ja valinnassa huomioidaan myös uudistuvan hallituksen näkökulma.

2) Liiton hallintorakenteen uudistus on vietävä loppuun. Jaostojen toiminta verrattuna yksikköjen omiin toimintamalleihin on selkeytettävä. Hallintorakenteen on mahdollistettava kaikkien vapaehtoisten mahdollisuus toimia ja olla mukana liiton toiminnassa yhteisen strategian eteen. Kaikilla osapuolilla on oltava mahdollisuus ymmärtää miten organisaatio toimii.

3) Liiton strategia tarkistetaan ja tarvittaessa tarkennetaan syyskokouksessa.

4) Kaikki sitoutuvat tuohon strategiaan ja koko kenttäväki osallistuu päätöksentekoon, jotta uudistetulla hallituspohjalla on mahdollista rakentaa merkittävästi uudenlainen toimintatapa liitolle.

Ehdollepanotoimikunta on ehdokasasettelussa kiinnittänyt huomioita erilaisiin johtamistarpeisiin liiton hallinnossa. Haluamme korostaa että valinta hallitukseen ei ole palkkio hyvin tehdystä työstä, vaan liiton organisaatiossa tarvitaan aktiivisia tekijöitä monelle tasolle (hallitus, yksiköt, jaostot/lajit). Myös seurojen osallistaminen tiivisti yhteistyöhön on tulevaisuuden onnistumisen kannalta merkittävä tekijä.

Ehdollepanotoimikunnan tehtävä on rajattu liiton Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnan valmisteluun. Puheenjohtajan ja halituksen jäsenten valinnasta vastaa syyskokous. Liiton henkilökunnan, yksiköiden ja jaostojen henkilöiden valinnasta ja organisoinnista vastaa hallitus.

Lisätietoja ja palautetta:

Esko Mertsalmi, pj. 0400 675 918, esko.mertsalmi@gmail.com
Pirjo Puskala, 040 530 5566, pirjo.puskala@sul.fi
Matti Kiijärvi, 0400 533 188, matti.kiijarvi@flexica.fi

 

Harraste- ja masterpyöräilyjaosto on aloittanut toimintansa

Pyöräilyunionin uusi yhdistetty harraste- ja masterpyöräilyjaosto vastaa kuntoilu- ja kilpailuharrastamisesta alalajiin ja ikään katsomatta. Maantiepyöräilyssä jaoston vastuulle kuuluvat Eliten alapuoliset sarjat sekä masterluokat -- tästä aiheesta on enemmän alempana.

Jaoston kokoonpano on seuraava:

Antti Salonen (puheenjohtaja), antti.salonen@fishpool.fi, 050 534 5703
Jan Nyholm (viestintä), janolle64@gmail.com, 050 371 8944
Sanna Karjalainen, karjalainen.sanna@gmail.com
Teemu Salovaara, teemu.salovaara@gmail.com
Pekka Sirkiä (kuntoilu, seurakoulutukset), pekka.sirkia@hepo.fi, 041 519 6402
Erkki Wahlfors (pyöräilytapahtumat), erkki.wahlfors@pp.inet.fi, 050 306 5152
Kalevi Sallinen, kspsallinen75@gmail.com, 045 348 2366
Mikko Leisti, mikko.leisti@plutofinland.fi
Esko Lahti, esko.p.lahti@gmail.com, 050 307 7590
Heidi Lahti, heidi.s.lahti@gmail.com, 050 480 4783

Masters- ja harrastejaosto esittää seuraavanlaista sarja- ja lähtöjakoa kaudelle 2016. Esitys koskee M/N-Eliten alapuolella olevia sarjoja. Ohessa on myös suositukset eri lähtöjen kilpailujen pituudelle.

Maantiepyöräilyn lähdöt 2016:

* M-Elite
* N-Elite
* Kategoria 2 (M-Yleinen, M40, M45, M50, M55) - kilpailun kesto noin 2,5-3 h
* Kategoria 3 (M-Yleinen, M60, M65) - kilpailun kesto noin 2 h
* Kategoria 4 (N-Yleinen, N-Masters, M70, M80) - kilpailun kesto noin 1 h

Kategoria 2 yhdistää vanhan kilpasarjan ja M40-M55-ikämiehet. Jaoston näkemys on, että jos vain mahdollista, kilpailut voisivat useammin olla haarukassa 100-120 km -- tämä on yleisesti kuultu toive kentältä. Lisäksi sellainen tärkeä huomio, että jos lähdöstä uhkaa tulla liian suuri (esim. Nurmijärvellä ja Porvoossa kokonaismäärä on ollut yli sadan luokkaa), kategorian 2 voi jakaa tarvittaessa myös kahteen lähtöön siten, että M40-M55 ajavat erillisen lähdön.

Kategoria 3 on hitaampi, aloittelijaystävällinen ja miesten alin lähtö. Nopeimpia ajajia nostetaan kategoriaan 2 jo kauden aikana siten, että kilpailujen keskinopeudet pysyvät noin haarukassa 36-38 km/h. Kategoria 3 on myös M60- ja M65-ikämiesten ensisijainen lähtö. Sopiva kilpailumatka olisi noin 2 h eli 60-80 km.

Kategoria 4 ensisijaisesti M70- ja M80-ikämiesten, naisten ikäluokkien sekä aloittelevien naisten lähtö. Kilpailullisin perustein voidaan myöntää lähtölupa myös muille kuin edellä mainituille.

Pistelaskusta ja cup-kilpailuista tulee lisätietoa lähiviikkoina. Kussakin lähdössä jaetaan henkilökohtaisia cup-pisteitä kaikille ajajille. Suunnitelmissa on myös joukkuekohtaiset cup-pisteet ainakin kategorioihin 2 ja 3.

Master-cupit säilyvät sekä yhteislähdöissä että aika-ajoissa. Master-ajajille jaetaan yhteislähdöissä ikäluokkakohtaisia pisteitä sillä ehdolla, että ajaja ajaa siinä lähdössä, johon tämä ikänsä perusteella ensisijaisesti kuuluu. Esimerkiksi M45-ajaja voi saada master-cupin pisteitä kategorian 2 lähdöissä, muttei ajaessaan M-Elite- tai kategoria 3 -lähdössä. Ikämiehet voivat siis ajaa nuorempien tavoin haluamassaan lähdössä.

Terveisin,
Antti Salonen, harraste- ja masterpyöräilyjaosto

SM-viikko huipentui trial-pyöräilyn SM-kilpailuun (14.2. Jari Sulkanen)

Suomen Pyöräilyunioni järjesti yhdessä Tampereen Pyörä-Pojat ry:n kanssa Tampereen Urheilu ja Messukeskuksessa 14.2.2016 SM-viikon yhteydessä trial-pyöräilyn SM-kilpailun. Ja huikean jännittävä kilpailusta tulikin.

Alkukilpailusta finaaliin tiensä olivat raivanneet neljä parasta, Antti Jukarainen, Aleksi Sulkanen, Ilkka Nikunen ja Mikko Siren, kaikki Tampereen Pyörä-Poikien ajureita.

Kilpailun alkuvaiheessa osaa ajureita saattoi hieman jännittää ajo suorassa TV-lähetyksessä, mutta kun kisa pääsi vauhtiin, nähtiin aivan huikeita ajosuorituksia, joista ei myöskään dramatiikkaa puuttunut.

Kilpailun toisen jakson keskivaiheilla Ilkka Nikunen hyppäsi alastulon hieman vinoon, ja etuvanne vääntyi kieroksi.  Ilkka ei antanut periksi, nosti ajoasennon pelkän takapyörän varaan, muutaman tukikosketuksen avittaman selvitti itsensä jakson lopussa olevalle yli 2 metrin korkuiselle esteelle, josta tulisi hypätä alas maahan ja maaliviivan yli. Ei helppo hyppy ehjällä pyörällä, ja nyt Ilkka päätti yrittää sitä etuvanne soikeana. Ja Ilkka onnistui, hän pääsi hyppäämään pelkällä takapyörällä maaliviivan yli, ja kaatui sarvien yli vasta maalin jälkeen. Huikea suoritus. Nopean eturenkaan vaihdon jälkeen Ilkka pääsi jatkamaan kisaa.

Neljänneltä sijalta finaaliin lähtenyt Mikko Siren paransi ajoaan kohti loppua, ja pystyi onnistuneilla nollasuorituksillaan nousemaan Ilkka Nikusen ohi kolmanneksi.

Varsinainen jännityskamppailu käytiin voitosta.

Antti Jukarainen oli ajanut täydellisen, virheettömän alkukilpailun ja starttasi finaaliin puhtaalta pöydältä. Hallitseva Suomenmestari Aleksi Sulkanen lähti finaaliin toisena, ja jonka seurauksena hän sai finaaliin yhden virhepisteen pohjalle.

Kilpailun ensimmäisillä jaksoilla Antti kiristi etumatkaansa, kun Aleksi joutui ottamaan pari pientä virhettä. Neljännellä jaksolla tilanne kääntyi Aleksin eduksi, kun Antti menetti tasapainonsa hypätessään korkeille dumpperin renkaille, ja sai siltä jaksolta täydet viisi pistettä. Aleksi siirtyi kilpailun johtoon.

Aleksin ajovuoro oli viimeisellä jaksolla ennen Anttia. Aleksin hyppy jakson aloituskiville jäi hieman vajaaksi, ja hän sai kaksi virhettä. Tilanne oli Aleksin ajon jälkeen tasan. Antti tiesi viimeiselle jaksolle lähtiessään, että kulta olisi hänen, jos ajo olisi virheetön. Antti suoritti kisan ensimmäisen hypyn virheettä, toisessa hypyssä horjahti, mutta sai kun saikin pidettyä jalat polkimilla ilman virheitä, tämä näkyi hänen kasvoiltaan, sillä hän tiesi, että loppuhypyt ovat helpompia, ja varmalla ajolla pääsisi maaliin ilman virheitä, niin kuin tapahtuikin, ja Antti Jukarainen voitti, ja sai pukea mestarin paidan päälleen. Onnittelut kaikille kilpailijoille huikean jännittävästä trial-kilpailusta.

Kisatunnelmaan voi palata YLE areenassa

http://areena.yle.fi/1-3125756 kohdasta 2:10 alkaa trial-pyöräilyn lähetys. Trial-kommentaattorina lähetyksessä kuullaan Olli Sinivaaraa.

Lue trial-pyöräilystä lisää Tampereen seudun polkupyörätrialin sivuilta. >>

 YLE areena >>>               >>>>


Juha Aintila valittiin Suomen Pyöräilyunionin puheenjohtajaksi

Pyöräilyväki kokoontui lauantaina Vantaalla järjestettyyn kehittämispäivään ja sunnuntaina pidettyyn syysvuosikokoukseen.

Kehittämispäivän aikana kuultiin Helsingin Polkupyöräilijöiden, Jyväskylän Pyöräilyseuran, BMX Racing Helsingin ja Korson Kaiun luennot seuran toiminnan perusteista ja menestyksen avaimista.  Alustajina toimivat Matti Kinnunen, Kaisa Peltonen, Katariina Laakkonen, Noora Kanerva ja Jarmo Sorsa.

Vuosikokouksen alussa ojennettiin Pyöräilyunionin kultaiset ansiomerkit ex-ammattilaisille Jussi Veikkaselle ja Kjell Carlströmille. Vuoden 2015 pyöräilijänä palkittiin mm. maailmancupin osakilpailun voittoon polkenut Lotta Lepistö. Poikapyöräilijän pokaalin sai Team Velo Cycling seuran Mico Tuominen ja tyttöpyöräilijäksi kruunattiin Korson Kaikua edustava Aino Hämäläinen. Vuoden pyöräilyseuraksi nimettiin Korson Kaiku.  Ratapyöräilyssä parhaan seuran tittelin vei Cycle Club Helsinki ja parhaana ratapyöräilijänä palkittiin Mika Simola. Nuoren ratapyöräilijän pystin kävi pokkaamassa Jonne Itkonen. Tiedottajatunnustus ojennettiin Sanna Karjalaiselle.

Puheenjohtaja valinta tehtiin toimintavuodeksi, eli vuoden 2016 loppuun. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti viimeiset kaksi vuotta liiton varapuheenjohtajana toiminut 47 vuotias kirkkonummelainen Juha Aintila. Seuraavassa syysvuosikokouksessa puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan uusien toimintasääntöjen mukaisesti nelivuotiskaudeksi.  

Hallituksen jäsenten määrästä käytiin keskustelua, koska uusien toimintasääntöjen mukaan hallituksen jäsenten määrä voi olla 6-8. Kokous päätti, että hallituksen koko on tulevalla kaudella puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Jäseniksi valittiin kauden 2016 loppuun yksimielisesti Harri Myllymäki Tampereelta, Katariina Laakkonen Espoosta, Anna Ronkainen Helsingistä ja Antti Tuukkanen Kokkolasta. Hallituksessa jatkavat Jouko Haapala Teuvalta, Noora Kanerva Vantaalta ja Jari Ollila Tampereelta.

Syysvuosikokous hyväksyi Pyöräilyunionin toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja hyväksynnän sai myös 488 000 euron lukuihin päätyvä talousarvioesitys. Uuden strategian mukaisesti unionin keihäänkärjet ovat seuratoiminta, harrasteliikunta, nuorisotoiminta ja huippu-urheilu. Kokouksessa käytiin vilkas keskustelu omavarainhankinnasta sekä sisäisen ja ulkoisentiedottamisen kehittämisestä. Kokous antoi myös evästyksiä vuoteen 2020 ulottuvan nelivuotiskauden toiminnan tavoitteisiin, suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.

Kokouksen päätteeksi väistyvä puheenjohtaja Mika Niskanen kiitti pyöräilyväkeä aktiivisuudesta ja yhteistyöstä.

Seuratoiminnan kehittämistuen haku

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa veikkausvoittovaroista vuodelle 2016 seuratukea 4 miljoonaa euroa. Seuratoiminnan kehittämistuen haku on haku päättyi 18.12.2015 klo 16.15.

 

Lisää laatua, enemmän toimintaa. Seuratuen toimintavuoden tulokset 2014-2015 >>>>


Kaudelle 2016 myönnetyt mestaruuskilpailut;

maaliskuu

SM omnium

Pietari

22.6.

SM aika-ajo    

Turku/ TuUL

2.7.SM ja ISM BMXHelsinki/ BMXH

2.-3.7.

SM maantieajo  

Turku/ TuUL

17.7.

SM Trial

Tampere/ P-P

23.-24.7.

SM ja ISM XCO, XCE 

Vantaa/ KorsKa 

29.-31.7.

SM rata

Helsinki

5.-7.8.

PM BMX

Helsinki/ BMXH

13.-14.8.

ISM aika-ajo ja maantie

Mäntsälä/ MU

21.8.

SM Kortteli

Ylöjärvi/ P-P

27.8.

SM ja ISM XCM

Taivassalo/ TeamKK

23.10.

SM cyclocross (2017)

 


Vuodelle 2017 haetut kilpailut                     

kesäkuu

SM tempo ja Maantie

Pikku-Syöte/ Terva-ajot

 

SM kortteli

Terva-ajot

Heinäkuu

XCO SM ja ISM

Picaro/ Viitasaari

Heinäkuu

XCO ja XCE SM ja ISM

Valkeakoski/ ProMTB

 

EDUSTUSOIKEUDENSIIRROT 

Edustusoikeudensiirrot tulee tehdä marraskuun aikan. Liittoon siirrot tuli ilmoittaa 30.11.2015 mennessä. Lomake löytyy materiaalisalkusta >>>

 

SYYSKOKOUSVIIKONVAIHDE 28.-29.11.2015

SPU:n seminaari ja sääntömääräinen syysvuosikokous pidettiin Vantaalla. Seminaari järjestettiin lauantaina 28.11. ja syysvuosikokous 29.11.2015.

Liittokokouksiin on varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa maaliskuun loppuun mennessä, oikeus lähettää yksi (1) valtakirjalla äänioikeutettu edustaja, sekä enintään kolme (3) lisäedustajaa, joilla on läsnäolo-oikeus.

Jäsenen, joka haluaa esittämänsä asiansa varsinaisen kokouksen esityslistalle, on ilmoitettava siitä sähköisesti tai kirjallisesti SPU:n hallitukselle kevätliittokokoukseen 15.2. mennessä ja syysliittokokoukseen 15.9. mennessä

Kokouksessa hyväksytään toiminta- ja talousarvio vuodelle 2016. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat puheenjohtaja Mika Niskanen sekä jäsenistä Juha Aintila, Anna Ronkainen ja Marek Salermo, Hallituksessa jatkavat Jouko Haapala, Noora Kanerva ja Jari Ollila.

Hallituksen muodostaa puheenjohtaja sekä kuudesta kahdeksaan jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Uusien toimintasääntöjen mukaan syksyllä 2016 pidettävässä syysvuosikokouksessa puheenjohtaja ja 6-8 hallituksen jäsentä valitaan vuoden 2017 alusta neljäksi vuodeksi. Siirtymävaiheessa hallitusta täydennetään niin että valittavien kausi päättyy 31.12.2016.

Ehdollepanotoimikunta valmistelee syyskokouksessa tehtävät henkilövalinnat.

Ehdollepanotoimikunta
 
 
Veijo Kaikula,veijo.kaikula@kolumbus.fi041 530 3346
Pekka Luhtalapekka.luhtala@viafin.fi0500 366 486
Henry Sundberg.henry.sundberg@pp.inet.fi0400 522 922

 

Syysvuosikokous päättää hallitukseen nimettävät henkilöt.

JAOSTOT JA YKSIKÖT

Strategian mukainen organisoituminen ja toimintojen toteuttaminen ei ole alkukauden aikana sujunut aivan toivotulla tavalla. Uudistukset ja muutokset tuovat mukanaan hämmennystä, mutta eteenpäin mennään. Strategian mukainen yksiköiden ja jaostojen toiminta vakiinnutetaan vuosien 2015 - 2016 aikana. Organisaation nimeäminen on hallituksen vastuulla, mutta seuroilta ja pyöräilyväeltä toivotaan myös esityksiä hallinnon tehtäviin.

Esityslsita ja valtakirja löytyy materiaalisalkusta >>>

Ilmoittautuminen >>>

Valo ja Visma panostavat urheiluseurojen talousosaamiseen                     

Valo, valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry ja Visma Solutions Oy:n ohjelmisto Netvisor tekevät yhteistyötä suomalaisen urheilun ja urheiluseurojen talousjohtamisen ja -hallinnon kehittämiseksi. Konkreettisena esimerkkinä toimii yhteistyössä tuotteistettu seurapaketti.

- Yhteistyön kautta tarjoamme suomalaiselle urheilulle työkalut taloushallintaan sekä helpotamme konkreettisesti seurojen ja niissä toimivien vapaaehtoisten arkea. Meistä on hienoa, että pääsemme käyttämään omaa asiantuntemustamme suomalaisen urheilun talousosaamisen kehittämiseksi, kertoo Vertical Solutions Manager Janne Lyytikäinen Visma Solutions Oy:sta.

Suomalaisten urheiluseurojen suurimmat taloushallinnon haasteet johtuvat useissa järjestelmissä olevasta hajautuneesta tiedosta. Se vie turhaa aikaa seuratoiminnassa mukana olevilta ja nostaa kustannuksia. Näihin haasteisiin Valo halusi muutoksen.

- Etsimme pitkään talouden ja hallinnon yhteistyökumppania, joka pystyisi konkreettisesti auttamaan suomalaisia urheiluseuroja. Visma laadukkaalla tuotevalikoimallaan sekä aidolla halulla auttaa erottautui joukosta. Olemme todella innoissaan saadessamme heidät mukaan tälle matkalle, sanoo myyntijohtaja Jarno Kukila Valo Ry:stä.

Seurapaketista helpotusta talkootyöhön

Junioriurheilulle suunnattu Netvisor-seurapaketti tuo konkreettista hyötyä seuroille, jotka toimivat valtaosin talkootyön varassa. Seuratoiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa haluavat keskittyä itse urheiluun eivätkä käyttää aikaa esimerkiksi joukkueen rahaston hoitamiseen. Tämä vaikeuttaa vapaaehtoisten saamista mukaan seuratoimintaan.

- Seurojen talous on pyörinyt pitkälti vapaaehtoisten aktiivisuuden ja erilaisten Excel-pohjien varassa. Tämä ei ole kestävä malli. Haluamme helpottaa ja tehostaa seurojen arkea. Visman työkaluilla kirjanpitoon menee vähemmän aikaa ja luotettavuus paranee, sanoo järjestöpäällikkö Rainer Anttila Valo Ry:stä.

- Visma Netvisoria käytetään useissa ammattimaisesti toimivissa urheiluseuroissa. Yhteistyön kautta

haluamme mahdollistaa laajemman käytön urheilurintamalla ja tuoda parhaita käytäntöjä seuratyöhön, Lyytikäinen kertoo.

BMX Racing jaoston sivulle ja tiedotteisiin >>>
 

 

 
PYÖRÄILYNOHJAAJAKOULUTUS
 
 Lue koulutuksen sivulta lisää ja ilmoittaudu mukaan!
 
 
Pyöräilynohjaajakoulutuksesta
 
Pyöräilynohjaajakoulututuksen tavoitteena on antaa osallistujalle tiedot ja osaaminen, jotta tämä voi omatoimisesti järjestää ja ohjata perustasoisia aloittelijoiden ja harrastajien lenkkejä, retkiä ja muita pyöräilytapahtumia. Koulutus antaa perusvalmiudet myös lasten ja nuorten ohjaamiseen. Koulutuksessa pääpaino on liikenne-, kunto- ja retkipyöräilyn hallitsemisessa ja opettamisessa. Koulutukseen voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset, jotka ovat harrastaneet pyöräilyä vähintään vuoden. Koulutuksen käyneillä on oikeus käyttää pyöräilynohjaaja-titteliä toiminnassaan. Koulutuksen kesto on noin 50 tuntia. Toimittuaan vähintään vuoden pyöräilynohjaajana ohjaaja voi halutessaan erikoistua maasto-, maantie- tai retkipyöräilynohjaajaksi.