Suomen Pyöräilyunioni

140 JÄSENSEURAN PYÖRÄILYN KESKUSJÄRJESTÖ

Suomen Pyöräilyunioni ry, Finlands Cykel Union rf (SPU) jatkaa vuonna 1898 perustetun Suomen Cyklistiliiton perinteitä.

SPU on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee toiminnallaan jäsenten ja niissä toimivien ihmisten toimintaa pyöräilyn, urheilun ja liikunnan parissa koko elämän ajan. SPU:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, kestävä kehitys, tasa-arvo, urheilun reilun pelin periaatteet, huumeiden ja alkoholin vastainen toiminta. SPU:n tarkoituksena on edistää ja kehittää huippu-, kilpa- ja harrastepyöräilyä sekä olla näiden tarkoitusperien hyväksi toimivien jäsentensä valtakunnallinen keskusjärjestö

Laajuus

Pyöräily on yksi harrastetuimmista liikuntamuodoista. Tilastojen mukaan lajia aktiivisesti harrastaa lähes miljoona suomalaista. Osalle pyöräilyn harrastajista SPU:n 140 jäsenseuraa tarjoavat monipuolisesti pyöräilyyn liittyviä harrastepalveluita.
 
Edunvalvonta

SPU on mm. VALO ry:n ja Suomen Olympiakomitean jäsen ja vaikuttaa näin laajasti kansalliseen liikuntakulttuuriin.

 
Kansainvälisyys
SPU on kansainvälisen pyöräilyliiton UCI, Euroopan Pyöräilyliiton UEC ja Pohjoismaisen Pyöräilyliiton NCF jäsen. Täten SPU vastaa jäsenseurojensa ja pyöräilijöiden yhteyksistä kansainvälisiin kilpailuihin, toteuttaa ja valvoo kansallista kilpailutoimintaa niin maantie-, maasto- ja ratapyöräilyssä.

 

Suomen Pyöräilyunion ry                                  kokouspöytäkirja 3/2017                                 
Hallitus                                                                  

KOKOUSAIKA:                             17.3.2017 KLO 14.30 – 15.30
KOKOUSPAIKKA:                         MESSUKESKUS
LÄSNÄ:              HARRI KOPONEN, PJ
                           VILLE HYVÄRINEN, SIHT

 

                           JUHA AINTILA
                           KATARIINA LAAKKONEN
                           TOMMI EKLUND
                           JUKKA HEINIKAINEN

ESTYNYT:          ESA HÖGNÄSBACKA
                           JORMA PAAKKARI
                           HARRI SYRJÄ
                           KEITH SILVERANG

                          

1.      KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.30.

2.      KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.      ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin sellaisenaan.

4.      EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Hyväksyttiin muutoksitta, Liite 1

 

5.      TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS
Kuultiin toiminnanjohtajan katsaus.

6.      VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Liitteenä vuoden 2016 tilinpäätös, liite 2.
        Päätösehdotus:
Hyväksytään ja vahvistetaan tilinpäätös
        Päätös: Hyväksyttiin ja esitetään vuosikokoukselle vahvistettavaksi

7.      VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS

Liitteenä vuoden 2016 toimintakertomus, liite 3.
Päätösehdotus: Hyväksytään ja esitetään vuoden 2016 toimintakertomus
vuosikokoukselle vahvistettavaksi. Päätös: hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

8.      VUOSIKOKOUS VALMISTELUT

Vuosikokous 22.04.2016 Turussa Turun Urheiluliiton kerholla klo 10.00

 

 

 

9.      POHJOISMAINEN KOKOUS JA UEC KOKOUS 4-5.3. Bryssel,

Kuultiin puheenjohtajan raportti NFC:n ja UEC:n kokouksesta.
Liitteenä kokouspöytäkirjat, Liite 4

10.   LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA‐AVUSTUKSET 2017
                    Todettiin SPU:n toiminta-avustuksen vuodelle 2017 olevan 175.000€,
                    Muutosta viime vuoteen +5.000€.

11.   HPY

11.1.              BELGIAN TALO
           Talo vuokrattu ja projekti on käynnistetty.

11.2.              VALINTAKRITEERISTÖ
           Liitteenä luonnos valintakriteeristöstä. Liite 5.
           Päätösehdotus: Siirretään hyväksyttäväksi sähköpostitse, kun

           luonnoksesta saatu palaute on ehditty käsitellä.
           Päätös:  Päätettiin palauttaa asia HPY:lle jatkovalmisteluun.

11.3.              RATAPYÖRÄILYN MM-KISOJEN MAAPAIKKA
           Mika Simola saavuttanut Maapaikan MM-kisoihin

12.   HARRASTEYKSIKKÖ

12.1.              JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

12.2.              OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN

Päätösehdotus: Ehdotetaan perustettavaksi SPU:n 100% omistukseen tuleva osakeyhtiö, jonka kautta hallinnoitaisiin mm. markkinointi & sopimuskumppanuuksiin liittyvät asiat.
Osakeyhtiön puheenjohtajaksi ehdotetaan Keith Silverangia, varapuheenjohtajaksi Katariina Laakkosta ja toimitusjohtajaksi Ville Hyväristä. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Lisäys 22.4.2017 SPU:n alaisuuteen perustettavan osakeyhtiön puheenjohtajaksi vaihdettiin Harri Koponen,Keith Silverangin ollessa estynyt toimimaan ko. tehtävässä.

13.   NUORISOYKSIKKÖ

13.1.              YKSIKÖN KOKOUS 6.3.
Liitteenä kokouspöytäkirja. liite 6.

14.   KÄSITELTÄVÄT SEURASIIRROT
Liitteenä 7 käsiteltäväksi tulleet seurasiirrot.
Valtteri Siukkola                 Hämeenlinnan Tarmo              Motion Finland
Valtteri Härkönen              Cycleklubben Masters              Motion Finland

Johan Nordlund                  Cycleklubben Masters              Motion Finland

Lauri Siukola                        Cycleklubben Masters              Motion Finland

Markus Koskela                  Cycleklubben Masters              Motion Finland
Ville Pursiainen                   Cycleklubben Masters              Motion Finland

Jani Hujanen                        Cycleklubben Masters              Motion Finland

Anssi Kesonen                     Cycleklubben Masters              Motion Finland
Kyseessä on uusi edellisessä kokouksessa SPU:n jäseneksi hyväksytty seura.

Päätösehdotus: Hyväksytään ehdotetut seurasiirrot.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotetut seurasiirrot.

15.   MUUT ASIAT

16.   SEURAAVA KOKOUS
Turussa 22.4. klo 10-11. ennen vuosikokousta.
 

17.   KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25

 

Vakuudeksi

 

Harri Koponen                                                Ville Hyvärinen

puheenjohtaja                                                sihteeri

Liiteluettelo

Liite 1.       Hallituksen kokouspöytäkirja 2/2017

Liite 2.       Tilinpäätös 2016
Liite 3.       Vuoden 2016 toimintakertomus

Liite 4.       NFC & UEC kokousten pöytäkirjat

Liite 5.       Valintakriteeristö

Liite 6.       Nuorisoyksikön kokouspöytäkirja
Liite 7.       Käsiteltävät seurasiirrot