Ohjaajakoulutus

 

Lapset ja nuoret pyöräilemään -koulutus su 4.10.2015 klo 13–18
 

 

Lapset ja nuoret pyöräilemään -koulutuksessa käsitellään lasten ja nuorten pyöräilyn ohjaamisen perusteita. Koulutus on suunnattu junioritoiminnasta kiinnostuneille pyöräilynohjaajille, apuohjaajille, valmentajille sekä opettajille. Koulutuksessa perehdytään lasten ja nuorten ohjaamisen erityiskysymyksiin sekä monipuolisen, innostavan ja turvallisen harrastustoiminnan järjestämiseen pyöräilyseuroissa tai kouluissa.

Lasten ja nuorten ohjaamisen koulutus toimii täydentävänä osana valtakunnallista pyöräilynohjaajakoulutusta tai erillisenä koulutuksena aiheesta kiinnostuneille. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Jyväskylän Pyöräilyseura ry ja Suomen Pyöräilyunioni. Koulutuksen sisällöt:

  • lasten ja nuorten pyöräilyn ohjaamisen perusteet
  • monipuoliset harjoitteet harrasteryhmissä ja kouluissa
  • turvallisuus ja ea-taidot
  • lasten ja nuorten valmennuksen perusteet

Koulutus koostuu luennoista, keskusteluista ja käytännön harjoituksia ulkona asfalttikentällä. Otathan mukaan säänmukaiset varusteet. Mikäli mahdollista, ota oma polkupyörä mukaan.

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella maanantaihin 21.9.2015 mennessä sähköisesti: http://urly.fi/snP. Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautumisia tulee vähintään 5 hlö. Saat sähköpostiisi koulutuksen vahvistuksen, maksutiedot ja lisätietoa koulutuksesta viimeistään viikolla 39.

Hinta: 40 €. Tuotot käytetään suoraan JYPS:in junioritoiminnan kehittämiseen. Koulutus on maksuton niille JYPS:in jäsenille, jotka sitoutuvat vähintään apuohjaamaan junioritoiminnassa.

Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara (Matarankatu 6, Jyväskylä), luentosali Talvikki.

Kouluttajana toimivat JYPS:in junioritoiminnan koordinaattori Kaisa Peltonen ja valmennusluento-osuudessa Joona Juurakko.

http://www.jyps.fi/c99-keskustelu-ja-tiedotus/c20-tiedotteet/lapset-ja-nuoret-pyorailemaan-koulutus-2015

SINUSTAKO YKSI SUOMEN ENSIMMÄISISTÄ PYÖRÄILYNOHJAAJISTA?

Suomen Pyöräilyunioni ja Jyväskylän Pyöräilyseura käynnistävät pyöräilynohjaajien kouluttamisen. Valtakunnallinen pyöräilynohjaajien koulutusjärjestelmä on suunniteltu vuosina 2012–2014, ja ensimmäiset pilottikurssit järjestettiin Jyväskylässä keväällä 2013. Koulutusten tavoitteena on tuoda lisää osaamista ja uskottavuutta pyöräilytoimintaan, erityisesti seuroihin ja pyöräilypalveluita tarjoaviin yrityksiin.

Pyöräilynohjaajien koulutusjärjestelmä

Ohjaajien koulutusjärjestelmä on 5-tasoinen. Ensimmäinen taso sisältää pyöräilyn ohjaamisen startti -kurssin, jonka avulla koulutetaan apuohjaajia. Kakkostasolla koulutetaan pyöräilynohjaajia. Toimittuaan vuoden pyöräilynohjaajana ohjaaja voi erikoistua maasto-, maantie- tai retkipyöräilynohjaajaksi. Maastopyöräilynohjaaja voi puolestaan edelleen erikoistua freeridepyöräilynohjaajaksi. Ylin taso on pyöräilykouluttaja, jolle maasto-, maantie- tai retkipyöräilynohjaaja voi kouluttautua toimittuaan ohjaajana kaksi vuotta. Koulutetut ohjaajat saavat käyttää ko. koulutustason ohjaajan titteliä toiminnassaan.

Ohjaamisen startti- ja pyöräilynohjaajakoulutukset käynnistyvät vuonna 2013, maasto-, maantie- ja retkipyöräilykoulutukset alustavasti vuonna 2014, freerideohjaajakoulutukset vuonna 2015 sekä kouluttajakoulutukset vuonna 2016. Alkuvaiheessa koulutuksia pilotoidaan, joten koulutusten sisältö ja myös koulutusrunko tarkentuu käytännön kokemusten mukaan.

Kaavio koulutusrungosta löytyy osoitteesta >>>

Valmentaja- ja muut koulutukset täydentävät ohjaajien koulutusjärjestelmää.

 

 

Liikuttajakoulutus – Opi ohjaamaan aikuisia innostavasti!

Liikkuuko seurassanne aikuisia? Tarvitsisivatko ohjaajanne tukea työikäisten liikuttamiseen?

Kehon toiminnan ja huollon perusteet ovat lajista riippumatta kaikille samat. Liikuttajakoulutuksessa opitaan, kuinka liikunta edistää harrastajansa hyvinvointia. Koulutus sopii kaikille, jotka tarvitsevat terveyttä edistävän liikunnan tietoja ja taitoja seuratoiminnassa, vapaa-ajalla tai omassa työssään.

 

Koulutuksen sisällöt

  • liikunta arjessa
  • toiminnallinen lihaskuntoharjoittelu
  • kestävyyskunto ja lihashuolto
  • liikkujan ravitsemus
  • ohjaaminen ja kuntosaliharjoittelu

Voit valita itseäsi kiinnostavia koulutuksen osia tai käydä läpi koko sisällön (50h). Liikuttajakoulutusta järjestävät valtakunnallisesti SLU-alueet avoimina tai tilauskoulutuksina.

Lisätietoa koulutuksista sekä niiden ajankohdat löydät Kuntoliikuntaliiton sivuilta.