Ohjaajakoulutus

 

SINUSTAKO YKSI SUOMEN ENSIMMÄISISTÄ PYÖRÄILYNOHJAAJISTA?

Suomen Pyöräilyunioni ja Jyväskylän Pyöräilyseura käynnistävät pyöräilynohjaajien kouluttamisen. Valtakunnallinen pyöräilynohjaajien koulutusjärjestelmä on suunniteltu vuosina 2012–2014, ja ensimmäiset pilottikurssit järjestettiin Jyväskylässä keväällä 2013. Koulutusten tavoitteena on tuoda lisää osaamista ja uskottavuutta pyöräilytoimintaan, erityisesti seuroihin ja pyöräilypalveluita tarjoaviin yrityksiin.

Pyöräilynohjaajien koulutusjärjestelmä

Ohjaajien koulutusjärjestelmä on 5-tasoinen. Ensimmäinen taso sisältää pyöräilyn ohjaamisen startti -kurssin, jonka avulla koulutetaan apuohjaajia. Kakkostasolla koulutetaan pyöräilynohjaajia. Toimittuaan vuoden pyöräilynohjaajana ohjaaja voi erikoistua maasto-, maantie- tai retkipyöräilynohjaajaksi. Maastopyöräilynohjaaja voi puolestaan edelleen erikoistua freeridepyöräilynohjaajaksi. Ylin taso on pyöräilykouluttaja, jolle maasto-, maantie- tai retkipyöräilynohjaaja voi kouluttautua toimittuaan ohjaajana kaksi vuotta. Koulutetut ohjaajat saavat käyttää ko. koulutustason ohjaajan titteliä toiminnassaan.

Ohjaamisen startti- ja pyöräilynohjaajakoulutukset käynnistyvät vuonna 2013, maasto-, maantie- ja retkipyöräilykoulutukset alustavasti vuonna 2014, freerideohjaajakoulutukset vuonna 2015 sekä kouluttajakoulutukset vuonna 2016. Alkuvaiheessa koulutuksia pilotoidaan, joten koulutusten sisältö ja myös koulutusrunko tarkentuu käytännön kokemusten mukaan.

Kaavio koulutusrungosta löytyy osoitteesta >>>

Valmentaja- ja muut koulutukset täydentävät ohjaajien koulutusjärjestelmää.

 

 

Liikuttajakoulutus – Opi ohjaamaan aikuisia innostavasti!

Liikkuuko seurassanne aikuisia? Tarvitsisivatko ohjaajanne tukea työikäisten liikuttamiseen?

Kehon toiminnan ja huollon perusteet ovat lajista riippumatta kaikille samat. Liikuttajakoulutuksessa opitaan, kuinka liikunta edistää harrastajansa hyvinvointia. Koulutus sopii kaikille, jotka tarvitsevat terveyttä edistävän liikunnan tietoja ja taitoja seuratoiminnassa, vapaa-ajalla tai omassa työssään.

 

Koulutuksen sisällöt

  • liikunta arjessa
  • toiminnallinen lihaskuntoharjoittelu
  • kestävyyskunto ja lihashuolto
  • liikkujan ravitsemus
  • ohjaaminen ja kuntosaliharjoittelu

Voit valita itseäsi kiinnostavia koulutuksen osia tai käydä läpi koko sisällön (50h). Liikuttajakoulutusta järjestävät valtakunnallisesti SLU-alueet avoimina tai tilauskoulutuksina.

Lisätietoa koulutuksista sekä niiden ajankohdat löydät Kuntoliikuntaliiton sivuilta.