Vakuutukset ja Teostosopimus

 

SPU on mukana urheilun tuplaturva vakuutuksessa ja Teosto  ja Gramex sopimuksessa
Todistus löytyy http://www.pyoraily.fi/saannot_ja_tuomaritoiminta/tuomaritoiminta/ sivun alalaidassa pdf –tiedostona
 
 

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus 16­-550-­119-2

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus korvaa liittojen, liittojen piirien tai alueiden tai urheiluseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. 

Millaisia asioita Tuplaturva kattaa ja millaisin ehdoin?

 • Vapaaehtoistyöntekijän ei tarvitse olla seuran jäsen, vakuutus on silti voimassa.
 • Tapaturma voi sattua esimerkiksi talkoissa, valmennus-, koulutustapahtumissa, kilpailujen järjestelytehtävissä.
 • Myös matkalla vapaaehtoistyöhön sattuneet tapaturmat kuuluvat vakuutuksen piiriin.
 • Vakuutuksesta ei korvata tapaturmaa, jos se on sattunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa.
 • Tapaturmavakuutuksessa on vuodesta 2016 eteenpäin vakuutettuna kaikenikäiset entisen 80 ikävuoden sijaan.

Tapaturman sattuessa voit ilmoittaa vahingosta osoitteessa: www.pohjola.fi > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Vahingot > henkilövahingot > Kunta, seurakunta ja yhdistys (tapaturma) tai kirjautumalla verkkopalveluun omilla pankkitunnuksillasi sivuilla www.op.fi tai www.pohjola.fi

Toiminnanvastuuvakuutus 16-549-997-7

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.

Vastuuvahingon sattuessa vakuutuksenottaja täyttää aina vahinkoilmoituksen (vakuutuksenottaja on joko vakuutukseen kuuluvan seuran, liiton tai Valo ry:n työntekijä). Ilmoita vahingosta osoitteessa: www.pohjola.fi > Yritys ja yhteisöasiakkaat > Vahingot > Toiminnan vahingot > Vastuuvahingot > Täytä ja lähetä vahinkoilmoitus verkossa.

Jos olet vahingonkärsinyt, ota yhteyttä vahingon aiheuttajaan. Vahingon kärsinyt täyttää yllä mainitussa osoitteessa vastuuvakuutuksen korvausvaatimuksen.

Lisätietoja vakuutuksen kattavuuteen ja vakuutusehtoihin liittyen: 

Tuplaturvan esitteestä tai
OP-Pohjolan konttoreista sekä puh. 03030303, www.pohjola.fi.
Kun asioit Pohjolan kanssa liittyen Tuplaturvaan, muista kertoa vakuutunumerot (kts. yllä).

 
ANTAA MUSIIKIN SOIDA
 
SPU:n seurat kuuluvat myös ns. Teosto sopimuksen piiriin, joka mahdollistaa äänitteiden julkisen esittämisen kilpailuissa ja tapahtumissa. >>>>
Järjestäytyneessä liikuntatoiminnassa julkisesti esitettävän musiikin tekijänoikeuskorvaukset on hoidettu järjestöjen, Teoston ja Gramexin solmimilla sopimuksilla.
Sopimukset ovat voimassa 31.12.2018 asti.
 
Sopimusten keskeiset kohdat:
 1. Liikunta- ja urheiluseurat voivat vapaasti sopimuksen puitteissa esittää musiikkia eri urheilutilaisuuksissa ja -tapahtumissa sekä liikuntatunneilla.
 2. Sopimus kattaa tapahtumat joiden osallistuja- tai katsojamäärä on alle 15 000.
 3. Sopimukseen ei kuulu elinkeinotoiminnan yhteydessä tapahtuva musiikin esittäminen.
 4. Sopimuksen edellytyksenä on, että tapahtuman, toiminnan tai tilaisuuden järjestäjä on lajiliitto, seura tai joukkue.
Sopimusten numerot:
 • Teosto-sopimuksen numero on 70014878
 • Gramex-sopimuksen numero on LII040
Tapahtuman järjestäjä tarvitsee sopimusnumeroita mahdollisia selvityksiä varten.