Antidoping

 

Teemu Ramstedt: Haasteita urheilijoille, valtiolle ja medialle

Jussi Veikkanen haastoi minut kirjoittamaan tämän tekstin testauspooliurheilijoille. Kiitos Jussi siitä! Muistan erinomaisesti eräänkin saunaillan, kun Jussi soitettiin kesken illan dopingtestiin.

On harmi, että jotkin urheilulajit, kuten Jussin laji pyöräily, leimautuvat epärehellisten konstien lajeiksi. Osittain tämä johtuu myös siitä, että jos lajissa tehdään paljon dopingtestejä, kuten on asian laita pyöräilyssä, urheilijoita jää myös enemmän kiinni. Ihan sama kuin liikenteessä: jos pidetään liikenneratsia, väkeä jää varmasti enemmän kiinni kuin yleensä. Testausmäärissä pitäisi olla yhdenvertaisuutta eri lajien välillä, jotta kaikki urheilijat ovat samalla viivalla. Tällä hetkellä valtiot ja lajit eivät ole minusta dopingvalvonnassa yhdenvertaisia.

Suomessa olemme isossa mittakaavassa dopingvalvonnassa edelläkävijöitä. Olen itse nähnyt, miten järjestelmä on kehittynyt. Se on läpinäkyvä ja uskottava. Ainoa haaste Suomessa ja Suomen kaltaisissa maissa ovat ”vahinkokäryt”, jollainen saattoi käydä esimerkiksi norjalaishiihtäjä Johaugille joskaan totuutta emme tiedä. Kummalla on vastuu – lääkärillä vai urheilijalla? Lääkäri on tietysti paras asiantuntija. Jos tilaan kylpyhuoneremontin, kyllä remonttimiehet sen paremmin tekevät kuin minä itse, koska he ovat ammattilaisia. Miksen luota siis lääkäriin enemmän kuin itseeni? Mitä jos urheilija luottaa väärään ihmiseen?

On hyvä, että meitä urheilijoita haetaan testeihin niin saunailloista kuin kisoista. Haluan, että minua testataan: minulla on oikeus päästä osoittamaan, että urheilen puhtaasti. Jokaisen urheilijan tulisi suhtautua myönteisesti dopingvalvontaan, koska tämä on juuri meidän puhtaiden urheilijoiden mahdollisuus ja etu. Kun valvonta toimii, huijarit eivät pärjää. Toimiva testaus suojaa ennen kaikkea yksittäistä urheilijaa. Jokaisen urheilijan pitäisi nähdä iso kokonaisuus, jonka osia he ovat. Kaikki vaikuttaa meidän kaikkien yhteisen urheilun maineeseen ja rahoitukseen.

Urheilijoiden esimerkillisyys ja vastuullisuus ovat myös viesti yhteiskunnalle. Urheilijoilla on loistava mahdollisuus tuoda asenteitaan ja ajatuksiaan ilmi. Nykyään sosiaalinen media antaa mahdollisuuden vaikuttaa päivittäin asioihin. Toivon urheilijoiden ottavan kantaa eri asioihin, myös puhtaaseen urheiluun.

Medialle haluan heittää palloa sen verran, että koen uutisoinnin olevan liikaa negatiivisen suuntaista. Käry on aina toki uutinen joka ihmisiä kiinnostaa mutta entä jos tehdään joskus myös uutinen siitä kuinka paljon puhtaita näytteitä on annettu? Dopinguutisointi peittää alleen usein puhtaiden urheilijoiden palstatilan. Kirjoitetaan ja puhutaan mielummin niistä jotka sen ansaitsevat urheilemalla puhtaasti.

Teemu Ramstedt
jääkiekkoilija


Ramstedt haastaa testauspoolitiedotteen seuraavaksi kirjoittajaksi kuulantyöntäjä Conny Karlssonin.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

 

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONIN ANTIDOPINOHJELMA

 

Dopingvalvontavuosi 2015
- Suomalaiset urheilijat tyytyväisiä dopingtestaukseen

ADT teki vuonna 2015 yhteensä 2 693 dopingtestiä Suomessa ja ulkomailla. Testeistä 2 466 oli ADT:n kansallisen testausohjelman testejä, ja näistä 264 oli veritestejä. Lisäksi ADT otti osana kansallista Urheilijan biologista passia 264 verinäytettä. Vuoden aikana oli neljä dopingrikkomusta. Lisäksi yhden tapauksen käsittely on vielä kesken. ADT keräsi palautetta testatuilta urheilijoilta, testauspoolijärjestelmä koettiin tehokkaana valvonnan välineenä.


Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n teettämän selvityksen mukaan dopingtesti kokonaisuutena sai urheilijoilta erittäin hyvät arviot: 97 prosenttia arvioi sen hyväksi tai erinomaiseksi. Urheilijat olivat tyytyväisiä ADT:n dopingtestiryhmän ystävällisyyteen, luotettavuuteen ja yhteistyökykyyn.

Testauspoolijärjestelmää urheilijat pitivät kyselyn mukaan hyvänä ja tehokkaana keinona parantaa puhtaiden urheilijoiden tasavertaisuutta huippu-urheilussa, vaikka järjestelmää toisinaan arvostellaan.

- On hienoa, että suomalaiset huippu-urheilijat ymmärtävät testauspoolijärjestelmän lisäävän kansainvälistä yhdenvertaisuutta. Vaikka testauspooliin kuuluminen vaatii urheilijoilta huomiota, ovat he ottaneet olinpaikkatietojen ilmoittamisen osaksi urheilijan arkea, Suomen urheilun eettisen keskuksen testauspäällikkö Katja Huotari sanoo.

Urheilijoiden luottamus suomalaisen urheilun puhtauteen oli suurempi kuin luottamus urheilun puhtauteen koko maailmassa. Urheilijoiden mielestä heidän oman lajinsa kansainvälisellekin huipulle voi päästä ilman dopingia. Dopingtapaukset eivät olleet heikentäneet urheilijoiden motivaatiota urheilla, mutta niiden arvioitiin vaikuttaneen urheilun sponsorointiin.

- Selvityksen perusteella dopingtestaus on Suomessa toteutettu laadukkaasti ja urheilijat pitävät urheilun eettisyyttä tärkeänä asiana. Olemme selvittäneet myös dopingtestaajien näkemyksiä testauksesta. Molempien kyselyiden tulokset osoittavat, että niin urheilijat kuin testaajat haluavat yhteistyössä turvata urheilijan oikeuden puhtaaseen ja reiluun urheiluun. Vahva antidopingtoiminta kuuluu nyt uuden Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin toimialoihin. Pääsemme jatkamaan ADT:n pitkäjänteistä työtä, Huotari sanoo.

Dopingtestaustilastot vuonna 2015


Antidopingtoiminta lukuina vuonna 2015

Testit monipuolistuivat: dopingtestaus vuonna 2015
o 2 693 dopingtestiä (3 020 vuonna 2014)
o 2 466 (2 770 vuonna 2014) ADT:n kansallisen testausohjelman dopingtestiä;
näistä 1 048 (1 310 vuonna 2014) kilpailutestejä ja 1 418 (1 460 vuonna 2014) kilpailujen ulkopuolisia testejä
o lisäksi 227 kansallisten lajiliittojen, kansainvälisten lajiliittojen tai WADAn kilpailu- ja kilpailujen ulkopuolista testiä

Puhtaan urheilun sanoma kiiri
o 120 luentoa, joilla yli 4 200 kuulijaa
o 15 urheilutapahtumassa mukana Puhtaasti paras -esittelypiste, tapahtumissa yhteensä tuhansia katsojia
 
Meldonium eli mildronaatti

Vuoden 2016 alussa Maailman antidopingtoimisto WADA lisäsi urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien listoille meldoniumin [3-(2,2,2-trimetyylihydratsinium) propionaatti; mildronaatti]. Se kehitettiin alun perin Latviassa liha- ja siipikarjan kasvua lisääväksi aineeksi 1970-luvun lopussa (1). Sittemmin, aineen kaikkien vaikutusmekanismien selvittämisen jälkeen, meldoniumia on alettu käyttää turvaamaan sydämen toiminta tiloissa, joissa sydämen hapensaanti on heikentynyt, kuten sydäninfarktissa. Meldoniumia on käytetty myös diabeteksen ja aivoinfarktien hoidossa suojaamaan hermokudosta (2,3). Kliinistä käyttöä meldoniumilla on lähinnä Itä-Euroopan maissa. Sitä on saanut apteekista ilman lääkemääräystä. Meldoniumilla ei ole myyntilupaa Suomessa, Länsi-Euroopassa eikä Yhdysvalloissa. Meldoniumia käytetään kapseleina tai suonensisäisinä ruiskeina.

Meldonium muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan L-karnitiinia, ja sen vaikutukset perustuvat pääosin moniin karnitiinin synteesiä ja vaikutuksia estäviin sekä karnitiinin poistumista munuaisten kautta edistäviin vaikutuksiin (4). Karnitiini on ravinnosta saatava ja myös elimistössä syntetisoituva aminohappo, jolla on tärkeä rooli solujen rasvahappojen hapettamisessa. Kudoksen kärsiessä hapen puutteesta meldonium estää karnitiinin rasvahappoja hapettavaa vaikutusta, jolloin esimerkiksi sydänsolun energiatasapaino siirtyy hiilihydraattien hapettumisen suuntaan. Seurauksena on, että runsasenergisen lihassupistuksessa tarvittavan ATP:n (adenosiinitrifosfaatti) muodostuminen vaatii vähemmän happea eli sydän toimii paremmalla hyötysuhteella (2). Toisaalta vähähappisessa ympäristössä muodostuvien solulle haitallisten välituotteiden määrä vähenee. Meldonium myös lisää verenkiertoa useissa elimissä lisäämällä typpioksidin määrää (5).

Kliinisessä käytössä meldoniumin haittavaikutukset ovat olleet varsin vähäisiä, joskin yliannosten aiheuttamia vaikutuksia ei ole juuri selvitelty. Yleisimpiä haittoja ovat olleet päänsärky, hermostuneisuus, huimaus, unettomuus, allergiset oireet, verenpaineen lasku ja sydämen tiheälyöntisyys.

Tieteellinen näyttö meldoniumin urheilusuorituksia parantavista vaikutuksista on melko vähäinen. On kuitenkin osoitettu, että meldonium parantaa jonkin verran kestävyyttä, lisää voimantuottoa ja edistää palautumista (6,7). Toisaalta meldoniumin keskushermostoa stimuloiva vaikutus saattaa olla hyödyksi urheilusuorituksille (8). Meldoniumin vaikutukset ovat siis laaja-alaisia, mikä yhdessä helpon saatavuuden ja tehokkaan markkinoinnin kanssa selittää sen, että sitä on käytetty useissa urheilulajeissa. WADA selvitti vuonna 2015 – jolloin meldonium ei vielä ollut kielletty urheilussa – meldoniumin käyttöä tutkimalla 8 320 dopingnäytettä (8). Näistä näytteistä 182 (2,2 prosenttia) osoittautui positiiviseksi meldoniumin suhteen. Eniten käyttöä esiintyi voimalajien urheilijoilla, mutta myös kestävyyslajien urheilijat käyttivät meldoniumia.

Meldonium poistuu elimistöstä melko nopeasti erittymällä munuaisten kautta virtsaan pääosin sellaisenaan. Annoksesta ja käytön pituudesta riippuen meldoniumin pitoisuudet veriplasmassa puolittuvat aina 6–14 tunnin välein (9). Käytännössä meldonium näkyy dopingtesteissä 2–4 vuorokautta käytön lopettamisen jälkeen.

WADAn urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien listassa meldonium kuuluu ryhmään S 4.5 ”Aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit”. Nämä ovat kiellettyjä sekä kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella. Ne eivät ole ”erikseen määriteltyjä aineita”, joiden käytöstä seuraamus on tavallisesti neljän (4) vuoden urheilun toimintakielto.Timo Seppälä
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
Suomen antidopingtoimikunta ADT
lääketieteellinen johtaja

WADA otti kantaa kenialaisten yleisurheilijoiden lahjontatapaukseen
 
Maailman Antidopingtoimisto WADA on erittäin huolestunut tiedotusvälineissä esiintyneistä väitteistä, joiden mukaan kenialaisilta yleisurheilijoilta kiristettiin rahaa ja luvattiin vastapalvelukseksi lyhentää heidän kilpailukieltojaan.

Kenialaiset yleisurheilijat Joy Sakari ja Francisca Koki Manunga saivat molemmat 27.11.2015 neljän vuoden kilpailukiellon antidopingsääntöjen rikkomisesta. Associated Press -uutistoimiston uutisessa urheilijat kertovat, että Kenian yleisurheiluliiton edustaja pyysi heiltä 2,5 miljoonaa Kenian shillinkiä (24 000 Yhdysvaltain dollaria) heidän rangaistuksiensa lyhentämisestä. Urheilijat kieltäytyivät.

- WADA on hyvin huolissaan näistä tiedoista, jotka koskevat kiristystä ja lahjontaa kansallisella tasolla. Ne kuulostavat pelottavasti samankaltaisilta kuin se, mitä opimme WADAn riippumattoman komission tekemästä selvityksestä laajalle levinneestä dopingin käytöstä kansainvälisessä yleisurheilussa, WADAn pääjohtaja David Howman sanoo.

- WADA vaatii tietenkin tarkempia tietoja syytöksistä asianosaisilta. Näin pystymme päättämään, onko WADAn tai Kansainvälisen yleisurheiluliitto IAAF:n Eettisen komitean osana omia tutkimuksiaan syytä tutkia asiaa.

- Tällä viikolla julkisuuteen tulleet syytökset havainnollistavat, kuinka tärkeää on, että Keniassa on mahdollisimman pian vankka, itsenäinen ja täysin toimintakykyinen kansallinen antidopingorganisaatio. Se on elintärkeä askel Kenian urheilun arvostukselle, jos maa haluaa tehokkaasti suojella puhtaita urheilijoita, Howman sanoo.
 
 
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry perustettiin


Perustettu Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa urheilun eettisyyden vahvistamisesta Suomessa: esimerkiksi antidopingtoiminnasta sekä urheilukilpailujen tulosten manipuloinnin ja katsomoväkivallan ehkäisystä. Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n jäsenet hyväksyivät tänään ylimääräisessä kokouksessaan sääntömuutokset, joiden seurauksena ADT:n toimintaa laajennettiin ja organisaation nimi muuttui.


Suomen Antidopingtoimikunta ADT jatkaa uudessa organisaatiossa aputoiminimenä.

SUEK vastaa Suomessa Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, Unescon kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen, Euroopan neuvoston katsomoväkivaltayleissopimuksen sekä Euroopan neuvoston urheilukilpailujen tulosten manipuloinnin vastaisen yleissopimuksen käytännön toimeenpanoista urheilun osalta. SUEKin perustaminen on jatkoa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen 18.11.2015 asettaman Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan toiminnalle.

SUEKin puheenjohtaja Pekka Ilmivallan mukaan ADT ottaa uudet tehtävät ja organisaatiomuutoksen vastaan suurin odotuksin. Eettisten asioiden keskittäminen osaksi uuden organisaation toimintaa tehostaa entisestään myös antidopingtoimintaa esimerkiksi tutkinnallisten menetelmien osalta, koska viranomaisyhteistyötä kehitetään. SUEKin perustaminen vahvistaa eettisten asioiden käsittelyä urheilussa ja korostaa kaikkien suomalaisten urheilutoimijoiden omaa vastuuta reilusta pelistä.

- Keskitymme uusien toimintojen nopeaan käynnistämiseen ja strategian luomiseen. Ensimmäisenä vahvistamme osaamista ja etsimme pääsihteeriä uudelle organisaatiolle. ADT:n pitkäaikainen pääsihteeri Pirjo Ruutu on tehnyt hienon kansallisen ja kansainvälisen uran antidopingtoiminnassa ja saanut myös kansainvälistä tunnustusta aktiivisuudestaan. Nyt on luonnollinen aika antaa eettisen urheilun viestikapula eteenpäin. Ruutu perehdyttää uuden pääsihteerin, jonka jälkeen hän jatkaa erityistehtävissä hoitaen esimerkiksi kansainväliset luottamustehtävät ja siirtyy eläkkeelle vuonna 2017, Ilmivalta sanoo.

SUEK on yleishyödyllinen yhteisö, jonka toimintaan kuuluvat urheilun eettiset asiat Suomessa sekä kansainvälinen yhteistyö. Antidopingtoiminnan sekä urheilukilpailujen tulosten manipuloinnin ja katsomoväkivallan ehkäisyn rinnalle saattaa tulevaisuudessa nousta muitakin eettisen urheilun teemoja. Yhdistys saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä muilta yhteistyötahoilta. SUEKilla on viisi jäsentä: Suomen Olympiakomitea ry, Suomen Paralympiakomitea ry, Suomen Urheilulääkäriyhdistys – Finlands Idrottsläkareförening ry, Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry sekä Suomen valtio, jota edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

WADA julkisti vuoden 2016 dopingaineluettelon
 


Maailman Antidopingtoimisto WADAn vuoden 2016 kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon muutokset verrattuna vuoden 2015 luetteloon ovat vähäisiä ja lähinnä teknisiä.


Ainoana uutena kiellettynä aineryhmänä luetteloon on lisätty insuliinimimeetit. Ne ovat lääkeaineita, joita kehitellään diabeteksen hoitoon. Insuliinin tavoin ne ovat lievästi anabolisia.

WADA siirsi seurannan kohteena olevien aineiden listaltaan mildronaatti-nimisen lääkeaineen kiellettyjen aineiden listalle. WADA seurasi mildronaatin käyttöä vuonna 2015 ja tuli siihen käsitykseen, että mildronaattia käytetään urheilussa suorituskykyä parantavana aineena. Mildronaatti, toiselta nimeltään meldonium, on Latviassa kehitetty lääkeaine, joka suojaa sydäntä hapenpuutteelta. Eräissä muun muassa villisioilla suoritetuissa eläinkokeissa se on myös lisännyt testosteronipitoisuuksia eläinten veressä. Mildronaattia on useissa Itä-Euroopan maissa perinteisesti käytetty lääkkeenä lähinnä sydäninfarktin yhteydessä. Suomessa se ei ole hoidollisessa käytössä. Mildronaatti tuli tunnetuksi 2000-luvun alkupuolella, kun sen todettiin kuuluvan italialaisen jalkapallojoukkue Juventuksen lääkevalikoimaan.

Kansainvälisen moottoripyöräliiton (FIM) toiveesta ei alkoholi ole enää moottoripyöräilyssä dopingaine, vaan liitto itse suorittaa alkoholimittaukset kilpailijoilta ja määrittelee alkoholin käytöstä annettavat seuraamukset.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2016 -luettelo julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sähköisessä muodossa Suomen Antidopingtoimikunta ADT:n internetsivuilla (www.antidoping.fi) heti vuoden alussa.


Lisätietoja:
Timo Seppälä
ADT – lääketieteellinen johtaja
Puh. 0400 685 337

 

 
-amino-2-metyylipentaani, urheilussa kielletty piriste
 

4-amino-2-metyylipentaani on kahden viime vuoden aikana ravintolisämarkkinoille ilmestynyt piriste. Sen väitetään parantavan urheilijoiden sekä fyysisiä että henkisiä ominaisuuksia, lisäävän aineenvaihduntaa ja polttavan rasvaa. Sitä myydään tehonlisääjänä, harjoittelun tehostajana ja painon pudottajana. Ravintolisien myyjät eivät kuitenkaan selosteissaan mainitse, että 4-amino-2-metyylipentaani kuuluu WADAn urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien listan ryhmään S6.b (Erikseen määritellyt piristeet) ja se on kielletty urheilussa kilpailujen yhteydessä.

4-amino-2-metyylipentaani muistuttaa rakennekaavaltaan ja biologisilta vaikutuksiltaan toista kiellettyä piristettä, metyyliheksaaniamiinia (DMAA, 1,3-dimetyyliamyyliamiini). Metyyliheksaaniamiini on nyttemmin vedetty pois markkinoilta aiheuttamiensa terveyshaittojen takia useissa maissa – myös Suomessa. 4-amino-2-metyylipentaani on kehitetty nimenomaan korvaamaan metyyliheksaaniamiini urheilijoiden tehonlisääjänä.

4-amino-2-metyylipentaanin käytön aloittamista harkitsevien on syytä huomata, ettei aineen tehoa eikä sen haittavaikutuksia ole tutkittu ihmisillä. Ei ole poissuljettua, vaan pikemminkin luultavaa, että 4-amino-2-metyylipentaani aiheuttaa elimistössä samoja haittoja kuin metyyliheksaaniamiini, joka vaikuttaa haitallisesti muun muassa sydämen ja aivojen toimintaan ja on aiheuttanut myös kuolemia.

Tällä hetkellä 4-amino-2-metyylipentaania sisältäviä valmisteita markkinoidaan aggressiivisesti ympäri maailmaa. Urheilijoiden kannalta erityisen ongelmallista on se, että 4-amino-2-metyylipentaani esiintyy ravintolisävalmisteissa monilla eri nimillä, eikä niitä välttämättä mainita tuoteselosteessa. 4-amino-2-metyylipentaanista käytettyjä muita nimiä ovat

4-amino-2-metyylipentaanisitraatti
4-metyyli-2-pentaaniamiini
4-AMP
AMP-sitraatti
4-metyyli-4-metyylipentaani-2-amiini
1,3-dimetyylibutyyliamiini
1,3-dimetyylibutyyliamiinisitraatti
DMBA
2-amino-4-metyylipentaani
2-pentaaniamiini ja
pentergy.


Koska 4-amino-2-metyylipentaania ei ole tutkittu ihmisillä, sen poistumisnopeutta ihmiselimistöstä ei tiedetä. Siten ei myöskään voida arvioida varoaikaa eli kuinka pitkään sitä tulisi olla käyttämättä ennen kilpailuja, jotta se ei enää näkyisi dopingtesteissä.

Viiden viime vuoden aikana metyyliheksaaniamiini on aiheuttanut piristeistä eniten positiivisia dopingtestituloksia maailmanlaajuisesti (yli 30 prosenttia kaikista piristepositiivisista). Suuri osa näistä on luultavasti ollut niin sanottuja vahinkotapauksia, sillä 4-amino-2-metyylipentaanin tavoin metyyliheksaaniamiiniakin on markkinoitu useilla eri nimillä, eivätkä urheilijat aina välttämättä ole ymmärtäneet käyttävänsä kiellettyä ainetta. Nyt on vaarana, että 4-amino-2-metyylipentaani perii metyyliheksaaniamiinin paikan eniten positiivisia dopingtestituloksia maailmanlaajuisesti aiheuttavana piristeenä.

ADT kehottaa urheilijoita olemaan valppaina ravintolisien käytössä välttyäkseen 4-amino-2-metyylipentaanin aiheuttamilta dopingrikkomuksilta sekä mahdollisilta terveysriskeiltä.


Timo Seppälä
ADT – lääketieteellinen johtaja

 

WADA julkaisi ensimmäisen laajan selvityksensä dopingrikkomuksista
 


Maailman Antidopingtoimisto WADA on julkaissut selvityksen vuonna 2013 havaituista dopingrikkomuksista. Selvityksen mukaan WADAlle raportoitiin vuonna 2013 kaikkiaan 1953 positiivisesta tai poikkeavasta dopingtestituloksesta yhteensä 115 maassa ja 89 urheilulajissa. WADA kokosi nyt ensimmäisen kerran näin perusteellisesti yhteen tiedot antidopingrikkomuksista kautta maailman.

WADAn tuore selvitys on jatkoa vuoden 2013 maailmanlaajuisille dopingtestaustilastoille, jotka WADA julkaisi viime vuonna. Tilastot sisältävät tiedot kaikissa WADAn akkreditoimissa dopingtestauslaboratorioissa vuonna 2013 analysoiduista veri- ja virtsanäytteistä.

WADAn uuden selvityksen tiedot on koottu Maailman antidopingsäännöstön noudattamiseen sitoutuneilta tahoilta, jotka ovat vastuussa rangaistuksen määräämisestä mahdollisissa dopingtapauksissa. Selvitys osoittaa, kuinka merkittävää puhtaiden urheilijoiden suojelemiksi on tutkia myös mahdollisia muita dopingrikkomuksia laboratorioanalyysien paljastamien tapausten lisäksi.

Selvityksessä mainitaan myös 177 avoinna olevaa mahdollista dopingtapausta, joissa WADA on saanut tiedon positiivisesta tai poikkeavasta testituloksesta mutta osa dopingtapauksen toteamiseksi tarvittavaa aineistoa puuttuu. WADA on pyytänyt antidopingorganisaatiota toimittamaan näitä tapauksia koskevat tiedot arvioitavikseen mahdollisimman pian osana Maailman antidopingsäännöstön määräysten noudattamista.

Tutustu 2013 Anti-Doping Rule Violations (ADRVS) -selvitykseen WADAn internetsivuilla: WADA Publishes New Anti-Doping Rule Violations Report

Sertifikaatti ei takaa urheiluvalmisteen puhtautta
 
Urheilijoille suunnatuista urheilutuotteista ja ravintolisistä on ajoittain löytynyt kontaminaationa positiivisen dopingtestin aiheuttavia aineita. Kun tietoisuus tästä on lisääntynyt, urheilijat ovat tulleet aiempaa epäilevämmiksi ravintolisiä kohtaan. Epäluuloja poistaakseen urheilutuotteiden myyjät ovat alkaneet markkinoida ja mainostaa tuotteitaan esimerkiksi varustamalla niitä erilaisin puhtaustodistuksin eli antidopingsertifikaatein. Tällaisissa sertifikaateissa tuotteiden voidaan esimerkiksi todeta läpikäyneen erilaisia analyysejä, joiden perusteella niiden kerrotaan olevan ”Turvallisia urheilutuotteita” tai ”Turvallisia Sport -tuotteita”.

Monet laboratoriot, ulkomailla myös eräät WADAn akkreditoimat dopingtestauslaboratoriot, suorittavat urheilutuotteiden valmistajien pyynnöstä analyysejä, joiden perusteella valmisteiden myyjät ja myyjien yhdistykset antavat antidopingsertifikaatteja tuotteidensa puhtaudesta.

Antidopingsertifikaatti ei kuitenkaan takaa varmuudella jonkin tietyn urheiluvalmisteen puhtautta. Näin siksi, ettei analyyseissä tutkita kaikkia WADAn kiellettyjen aineiden luettelon aineita vaan ainoastaan aineet, joita valmistaja on pyytänyt tutkimaan tai joita analyysejä tekevä laboratorio kykenee analysoimaan. Analyysit koskevat usein vain anabolisia steroideja ja niiden esiasteita tai piristeitä, eikä näidenkään ryhmien aineita yleensä tutkita täydellisesti. Analyysitodistuksesta ja antidopingsertifikaatista tulisi ilmetä kaikki tutkitut yksittäiset aineet.

On myös otettava huomioon, että analyysit on usein suoritettu jollekin tietylle tuote-erälle. Ravintolisien koostumusta ei valvota riittävän tarkasti, jotta saman valmisteen eri tuote-erien voitaisiin olettaa olevan yhteneviä sisällöltään. Tietylle erälle myönnettyä sertifikaattia ei täten voida yleistää koskevaksi samannimisen valmisteen muita tuote-eriä.

Joskus analyysejä ei ole suoritettu lainkaan, mutta ravintolisien valmistajat tai myyjät väittävät WADAn luokitelleen heidän tuotteensa sallituiksi. WADA ei kuitenkaan tee tällaisia luokituksia, eikä anna todistuksia ravintolisien sallittavuudesta. Tällaiset väitteet perustuvatkin lähinnä siihen, ettei valmisteen tuoteselosteessa esiinny WADAn kiellettyjen aineiden listan mukaisia aineita.

Analyysien suorittaminen urheiluvalmisteille on askel kohti puhtaampia ja turvallisempia valmisteita. On kuitenkin muistettava, että on käytännössä mahdotonta osoittaa jokin ravintolisä täysin turvalliseksi ja että WADAn sääntöjen mukaan ravintolisistä tai luontaistuotteista saatu positiivinen testitulos tulkitaan dopingrikkomukseksi riippumatta siitä, onko tuoteselosteessa maininta kielletyistä aineista vai ei tai onko jokin taho myöntänyt kyseiselle tuotteelle antidopingsertifikaatin. Urheiluvalmisteiden käyttöä harkittaessa tulisi pyrkiä arvioimaan valmisteiden todellinen tarve ja niiden käyttöön sisältyvät riskit. Erityisesti internetin kautta saatu informaatio valmisteiden vaikutuksista ja hyödyllisyydestä on usein liioittelevaa ja riskejä vähättelevää.


Timo Seppälä
ADT - lääketieteellinen johtaja
 

Urheilijoille ja lajiliitoille lisää vastuuta uudessa antidopingsäännöstössä
 
Vuoden 2015 alussa voimaan tulevan uudistetun Maailman antidopingsäännöstön ja sen mukaisen Suomen antidopingsäännöstön myötä rangaistukset vakavista tarkoituksellisista dopingrikkomuksista kovenevat. Toisaalta rangaistuksista päätetään aiempaa joustavammin ja harkitummin. Dopingtestit kohdennetaan entistä tarkemmin, ja urheilijat ja lajiliitot ovat yhä tärkeämmässä asemassa puhtaan urheilun puolustajina.

Uudessa säännöstössä urheilijoilla, urheilijan tukihenkilöillä ja lajiliitoilla on tärkeä rooli osana dopingvalvontaa ja puhtaan urheilun edistämistä. Heillä on nyt esimerkiksi velvollisuus vaihtaa antidopingorganisaatioiden kanssa tietoja silloin, kun epäillään dopingrikkomusta.

Dopingrikkomusten määritelmä laajenee

Vuoden 2015 alusta voimaan tuleva säännöstö sisältää uuden määritelmän dopingrikkomuksista. Aiemman kahdeksan sijaan dopingrikkomuksia on nyt määritelty kymmenen erilaista. Uudet rikkomukset koskevat erityisesti urheilijoiden kanssa toimivia henkilöitä ja heidän osallisuuttaan dopingrikkomukseen johtavassa toiminnassa.

ADT tulee jatkossa selvittämään dopingrikkomusten yhteydessä myös urheilijan mahdollisten tukihenkilöiden osallisuuden rikkomukseen. Näin on erityisesti silloin, kun dopingrikkomuksen on tehnyt alaikäinen urheilija tai jos tukihenkilön urheilijoista enemmän kuin yksi on syyllistynyt dopingrikkomukseen.

Urheilijoiden ja lajiliittojen vastuu omista antidopingtiedoistaan ja -teoistaan kasvaa

Uudessa antidopingsäännöstössä korostetaan urheilijoiden ja valmentajien vastuuta olla tietoisia antidopingasioista. Urheilijoilla ja urheilijan tukihenkilöillä on samalla oikeus saada riittävästi tietoa antidopingasioista. Tässä suuri vastuu on lajiliitoilla. Lajiliiton tulee järjestää riittävästi koulutustilaisuuksia, joissa urheilijoiden ja valmentajien on mahdollista saada riittävästi ajan tasalla olevaa tietoa sekä oppia tuntemaan oikeutensa ja vastuunsa antidopingasioissa. ADT auttaa lajiliittoja koulutusten toteuttamisessa.

Säännöstö painottaa lajiliittojen edustajien osuutta myös mahdollisten dopingrikkomusten selvittämisessä. Lajiliitolla tulee olla selkeät kurinpitosäännöt, joilla voidaan yksiselitteisesti puuttua esimerkiksi dopingvalvontaa vaikeuttavaan toimintaan. Lajiliiton tulee voida antaa seuraamuksia antidopingtyön vastaisesta toiminnasta, jota on esimerkiksi joukkuepooliin kuuluvan joukkueen toistuva vaadittujen harjoitustietojen toimittamisen laiminlyönti, epäasiallinen käyttäytyminen dopingtestiryhmää kohtaan, kieltäytyminen yhteistyöstä ADT:n tutkiessa mahdollista dopingrikkomusta, urheilijan tukihenkilön kielletyn aineen käyttö tai muunlainen kieltäytyminen noudattamasta yhdessä sovittuja pelisääntöjä.

Tutkinnalliset menettelyt otetaan käyttöön

Uuden Maailman antidopingsäännöstön ja Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin mukaisesti käyttöön otetaan niin sanotut tutkinnalliset menettelyt. Niillä tarkoitetaan tietojen ja todisteiden hankkimista erilaista lähteistä, esimerkiksi arvioimalla urheilijoiden veriprofiileja tai haastattelemalla ihmisiä. Tietoja käytetään dopingvalvonnan tehostamiseen ja mahdollisten dopingrikkomusten toteamiseen.

Uusi antidopingsäännöstö velvoittaa kaikkia siihen sitoutuneita tahoja, myös urheilijoita ja urheilijan tukihenkilöitä, tekemään yhteistyötä dopingrikkomuksia tutkivien antidopingorganisaatioiden kanssa.Tutkinnalliset menettelyt ovat tärkeitä erityisesti silloin, kun epäiltyyn dopingrikkomukseen ei liity positiivista testitulosta.

Erivapausstandardi uudistuu

Merkittävin muutos uudessa Kansainvälisessä erivapausstandardissa koskee eri antidopingorganisaatioiden välistä keskinäistä erivapauksien tunnustamismenettelyä. Antidopingorganisaatioiden tulee jatkossa tunnustaa toistensa myöntämät erivapaudet, kunhan ne täyttävät Kansainvälisessä erivapausstandardissa määritetyt ehdot. Esimerkiksi urheilijan, jolla kansainväliselle tasolle noustessaan on jo voimassa oleva ADT:n myöntämä erivapaus, tulee (kansainvälisen lajiliiton näin edellyttäessä) hakea kansainväliseltä lajiliitoltaan tunnustusta tälle erivapaudelle.

Jos eri antidopingorganisaatiot eivät ole yhtä mieltä erivapauden myöntämisperusteiden täyttymisestä, Maailman Antidopingtoimisto WADA tekee lopullisen päätöksen erivapauden voimaan tulosta tai jäämisestä.

Toinen edessä oleva muutos erivapauskäytännöissä koskee ADT:n lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolisia urheilijoita, joiden tulee vuoden 2015 alusta alkaen (mahdollisen dopingtestin jälkeen) hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että urheilussa kiellettyjen lääkkeiden käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

WADAn tuore luettelo urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä tulee voimaan 1.1.2015. Uuden luettelon muutokset ovat vähäisiä. Tietyissä urheilulajeissa kielletyissä aineissa on tapahtunut pieniä muutoksia. Alkoholi ei ole enää vuonna 2015 kielletty karatessa. Useassa sukellusurheilun alalajissa on puolestaan kielletty beetasalpaajien käyttö.

WADA on lisännyt seurannan kohteena olevien aineiden listalle verenpainelääke telmisartaanin, joka saattaa parantaa suorituskykyä lisäämällä kestävyyttä insuliini- ja sokeriaineenvaihduntaan kohdistuvien vaikutustensa vuoksi. Seurannan alla on nyt myös sydämen työtä hapenpuutteessa helpottava meldonium eli mildronaatti. Tavoitteena on selvittää näiden valmisteiden käytön laajuutta urheilijoilla, eikä niiden käytöstä seuraa rangaistusta vuonna 2015.

ADT julkaisee luettelon urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä internetsivuillaan heti vuoden alussa. Painettua julkaisua toimitetaan lajiliitoille edellisvuosien tapaan. Urheilijat voivat tilata maksutonta julkaisua myös suoraan ADT:lta.

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry

Suomen antidopingsäännöstö 2015
 

Muutoksia Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n johtopaikoilla sekä antidopingsäännöstöön
 
ADT valitsi tänään Helsingissä yleiskokouksessaan Valvontalautakunnan puheenjohtajaksi asianajaja, varatuomari Markus Mannisen ja Erivapauslautakuntansa puheenjohtajaksi liikuntalääketieteen erikoislääkäri Katja Mjøsundin, molemmat alansa arvostettuja toimijoita ja kovia urheilun asiantuntijoita. Vuosikokouksessa vahvistettiin myös uusi Suomen antidopingsäännöstö, joka tulee voimaan 1.1.2015 samalla kun dopingin käytön säätely maailman laajuisesti uudistuu.

– On etuoikeus päästä dopinginvastaisen työn ytimeen edistämään reilun pelin toteutumista ja kehittämään Valvontalautakunnan toimintaa uuden antidopingsäännöstön ensi hetkistä lukien. Odotan puheenjohtajuuden tarjoavan runsaasti haasteita. Viisivuotisen varapuheenjohtajakauteni aikana saadut kokemukset auttavat oikeudenmukaisten ratkaisujen löytämisessä, Markus Manninen sanoo. Asianajajana toimiva Manninen on myös urheilun kansainvälisen välitystuomioistuin CAS:n välimies ja valittiin hiljattain Kansainvälisen ampumahiihtoliitto IBU:n antidopinglautakuntaan.

Myös lääkärinä ja usean urheilulajin maajoukkuelääkärinä toimiva lääketieteen tohtori Katja Mjøsund tuo ADT:lle kansainvälistä näkemystä ja pyrkii kehittämään urheilijoiden kansainvälistä yhdenvertaisuutta.

– Olen vuosien aikana nähnyt huikean kehityksen työssä puhtaan urheilun puolesta. Sen on tehnyt mahdolliseksi tieteen ja menetelmien kehitys mutta myös asennemuutos, lisääntynyt yhdenvertaisuus maiden välillä ja kansainvälisen yhteistyön paraneminen. Kun uusi Maailman antidopingsäännöstö tulee voimaan vuodenvaihteessa, haluan ADT:n Erivapauslautakunnan olevan kansainvälistä kärkitasoa ja toimivan mallina vielä kehittyville urheilujärjestöille. Urheilijoiden terveyttä tulee vaalia pitäen samalla huolta tasavertaisuudesta. Tavoitteenani on tehdä työtä nimenomaan urheilijoiden asialla, rehdin urheilun puolesta, Mjøsund sanoo.

Manninen on aiemmin toiminut ADT:n Valvontalautakunnan varapuheenjohtajajana ja Mjøsund Erivapauslautakunnan varapuheenjohtajana. Valvontalautakunta päättää dopingrikkomuksista ja antaa suosituksen niiden seuraamuksista. Erivapauslautakunnalla on oikeus myöntää urheilijalle erivapaus käyttää urheilussa kiellettyä ainetta tai menetelmää, jos urheilijan sairauden hoito näin vaatii.

Rangaistukset kovenevat ja harkinnanvaraisuus lisääntyy uudessa antidopingsäännöstössä

ADT:n yleiskokouksen tänään hyväksymä ja vuodenvaihteessa voimaan tuleva uusi Suomen antidopingsäännöstö noudattaa kansainvälistä esikuvaansa ja on Maailman Antidopingtoimisto WADA:n hyväksymä.

Uudessa säännöstössä rangaistukset vakavista, tarkoituksellisista dopingrikkomuksista kovenevat. Dopingrikkomusten määritelmä laajenee: uudet rikkomukset koskevat erityisesti urheilijan kanssa toimivia henkilöitä ja heidän osallisuuttaan dopingrikkomukseen johtavassa toiminnassa. Urheilijoille ja lajiliitoille säännöstö antaa aiempaa enemmän vastuuta. Lisäksi käyttöön otetaan niin sanotut tutkinnalliset menetelmät, joilla tarkoitetaan tietojen ja todisteiden hankkimista erilaisista lähteistä esimerkiksi arvioimalla urheilijoiden veriprofiileja tai haastattelemalla ihmisiä. Tietoja käytetään dopingvalvonnan tehostamiseen ja mahdollisten dopingrikkomusten toteamiseen.
 

Maailman Antidopingtoimisto WADA julkisti vuoden 2015 dopingaineluettelon
 

WADA:n tuore luettelo urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä tulee voimaan 1.1.2015 eli samaan aikaan kuin uudistettu Maailman antidopingsäännöstö, jolla säädellään dopingin käyttöä urheilussa maailmanlaajuisesti. Uuden luettelon muutokset ovat vähäisiä verrattuna tämän vuoden luetteloon kielletyistä aineista ja menetelmistä.

Tietyissä urheilulajeissa kielletyissä aineissa on tapahtunut pieniä muutoksia. Alkoholi ei ole enää vuonna 2015 kielletty karatessa. Useassa sukellusurheilun alalajissa on puolestaan kielletty beetasalpaajien käyttö.

WADA on lisännyt seurannan kohteena olevien aineiden listalle verenpainelääke telmisartaanin, joka saattaa parantaa suorituskykyä lisäämällä kestävyyttä insuliini- ja sokeriaineenvaihduntaan kohdistuvien vaikutustensa vuoksi. Seurannan alla on nyt myös sydämen työtä hapenpuutteessa helpottava meldonium eli mildronaatti. Tavoitteena on selvittää näiden valmisteiden käytön laajuutta urheilijoilla, eikä niiden käytöstä seuraa rangaistusta vuonna 2015.

- On järkevää seurata näiden aineiden käytön laajuutta ennen niiden mahdollista kieltämistä, ADT:n lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä sanoo.

WADA:n luettelo koskee kaikkia organisaatioita ja henkilöitä, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Maailman antidopingsäännöstöä. Vuotuiset muutokset kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon tehdään laajan ja osallistavan menettelyn kautta: sidosryhmät pääsevät kommentoimaan ensin luonnosta, ja WADA:n terveyden, lääketieteen ja tutkimuksen asiantuntijat käsittelevät kommentit huolellisesti. Lopullisen päätöksen kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon sisällöstä tekee WADA:n hallitus.

- Eräs WADA:n päätehtävistä on olla antidopingtutkimuksen edelläkävijä. Varmistamme jatkuvasti, että olemme tietoisia kaikesta kehityksestä, joka vaikuttaa siihen, miksi jonkin aineen tai menetelmän tulisi tai ei tulisi olla mukana kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa. Muutoksia luetteloon tehdään erittäin osallistavan menettelyn kautta. Luetteloon nyt tehdyt muutokset selkiyttävät dopingin käytön säätelyä ja auttavat urheilumaailmaa siirtymään seuraavalle tasolle antidopingtyössään uudistetun Maailman antidopingsäännöstön myötä”, sanoo WADA:n puheenjohtaja Sir Graig Reedie.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelo julkaistaan sähköisessä muodossa ADT:n internetsivuilla (www.antidoping.fi) heti vuoden alussa.

Lisätietoja:
Timo Seppälä
ADT–lääketieteellinen johtaja
puh: 0400 685 337

 
Jalokaasut kielletyksi
 
Maailman Antidopingtoimisto WADA on lisännyt kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon vuonna 2014 jalokaasut, muun muassa ksenonin ja argonin. Ksenonia on käytetty eräissä maissa hoidollisesti nukutusaineena ja suojaamaan aivoja hapen puutteen haitallisilta vaikutuksilta varsinkin vastasyntyneillä, mutta myös aikuisilla sydänpotilailla. Ksenonia käytetään hengittämällä yhdessä hapen kanssa, useimmiten suhteessa 1:1. Se vaikuttaa suotuisasti muun muassa suojaamalla elimistöä kylmän (hypotermian) vaikutuksilta. Tämä perustuu siihen, että ksenon sitoutuu aivoissa N-metyyli-D-aspartaattireseptoriin (NMDA-reseptori) ja estää näin keskushermostoa kiihottavan välittäjäaineen, glutamaatin, vaikutuksen ja vähentää siten energian kulutusta. Toisaalta munuaisten erytropoietiinia (EPO) muodostavissa soluissa ksenon estää HIF-1a-proteiinin (hypoksiaa indusoivan tekijän) hajoamista, mikä puolestaan johtaa EPO-hormonin synteesin kiihtymiseen ja sitä kautta punasolutuotannon lisääntymiseen.

Ksenonin ja argonin havaitsemiseen hengitysilmasta on olemassa analysaattoreita, mutta toistaiseksi ei vielä tiedetä, kuinka pitkään käytön jälkeen näitä kaasuja voidaan mitata hengitysilmasta. Ksenonin vaikutukset kestävät varsin pitkään, 2–3 vuorokautta, joten pyrittäessä lisäämään elimistön EPO-tuotantoa sitä hengitetään aina muutaman päivän välein. Toistaiseksi paras keino osoittaa ksenonin käyttö on seurata urheilijan veriarvoja (Urheilijan biologinen passi).

 Uusi Maailman antidopingsäännöstö hyväksyttiin

 

Uusi maailman antidopingsäännöstö hyväksyttiin Maailman Antidopingtoimisto WADA:n Maailman antidopingkongressissa Johannesburgissa Etelä-Afrikassa.

Vuoden 2015 alussa voimaan tulevan säännöstön merkittävin uudistus on rangaistusten koveneminen. Ensimmäisestä dopingrikkomuksesta urheilija saa nykyisen kahden vuoden sijasta neljän vuoden toimintakiellon, mikä sulkee hänet pois esimerkiksi olympialaisista tai paralympialaisista.

Myös urheilijan olinpaikkatietojärjestelmää ja erivapauskäytäntöjä muokattiin. Uuden säännöstön mukaan esimerkiksi Suomen Antidopingtoimikunta ADT:n myöntämä erivapaus pysyy voimassa käsittelyprosessin ajan, vaikka kansainvälinen lajiliitto ei hyväksyisi sitä heti ja pyytäisi siihen täydennyksiä. Olinpaikkatietojen rikkomusmerkinnät vanhenevat tulevaisuudessa 12 kuukauden aikana nykyisen 18 kuukauden sijaan. Edelleen kolmesta olinpaikkatietojen laiminlyönnistä seuraa sanktio.

- Uudessa säännöstössä puhdas urheilija voittaa. Rikkomuksista tulee tuntuva rangaistus. Säännöstö sisältää sopivasti joustavuutta ja ottaa huomioon rikkomuksen tahallisuuden ja vakavuuden. Esimerkiksi olinpaikkatietojen laiminlyöntien sanktio on nyt lievempi, ADT:n pääsihteeri Pirjo Ruutu toteaa.

Kongressin yli tuhat osallistujaa edusti valtioita, kansainvälisiä lajiliittoja, Kansainvälistä Olympia- ja Paralympiakomiteaa sekä kansallisia antidopingtoimistoja. Ruudun mukaan kattava osallistujapohja sitouttaa uuteen säännöstöön niin eri lajit kuin valtiot.

ADT on ollut vahvasti mukana yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa vaikuttamassa säännöstöön eurooppalaisella tasolla. Molemmat tahot ovat painottaneet urheilijoiden oikeusturvan ja kohtuullisuuden periaatteen ottamista huomioon säännöstössä. Yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä lopputulokseen.

- WADA on onnistunut pitämään uudistusprosessin avoimena. Myös meidän mielipiteitämme on kuultu uutta säännöstöä tehtäessä. Säännöstö tukee urheilun eettisyyden ja lahjomattomuuden kehittymistä, Ruutu sanoo

ADT aloittaa Suomen antidopingsäännöstön työstämisen vuoden 2014 alussa yhteistyössä suomalaisten urheilutoimijoiden kanssa. Suomen säännöstö tulee sisältämään Maailman antidopingsäännöstön asettamat vaatimukset kansallisille antidopingsäännöstöille. Molemmat, maailman ja Suomen antidopingsäännöstöt tulevat voimaan 1.1.2015.

Dopingrikos urheilun ja rikosoikeuden leikkauspisteessä
 

OTL Essi Kinnusen rikos- ja urheiluoikeuden aloihin kuuluvassa väitöskirjassa analysoidaan dopingin oikeudellistumista sekä rikoslain dopingrikoksia koskevan sääntelyn syntyprosesseja ja sisältöä. Rikoslain 44 lukuun lisättiin vuonna 2002 erityiset dopingrikoksia koskevat rangaistussäännökset, joissa kriminalisoitiin rikoslaissa tarkemmin määriteltyjen synteettisten anabolisten steroidien, testosteronin ja kasvuhormonin laiton valmistaminen, maahantuonti, levittäminen sekä hallussapito todennäköisessä levittämistarkoituksessa.

Urheilujärjestöt ovat usein suhtautuneet urheilun oikeudellistumiseen kriittisesti. Tilanne dopingaineita koskevan oikeudellisen sääntelyn suhteen näyttää toisenlaiselta. Valtiot on kutsuttu urheilujärjestöjen rinnalle dopinginvastaiseen taisteluun. Kinnusen tutkimuksessa osoitetaan, miten doping on muuttunut urheilun sisäisestä sääntörikkomuksesta kansainvälisen valtioyhteisön ja kansallisen lainsäätäjän huolenaiheeksi.

Tutkimuksessa kritisoidaan dopingia koskevaan rikosoikeudelliseen sääntelyyn ryhtymistä suhteellisen vähäisen ja yksioikoisesti esitetyn tiedon nojalla. Rikosoikeudellinen sääntely antaa kilpaurheilun antidopingtoiminnalle taustatukea, mutta dopingrikoksia koskevan rikosoikeudellisen sääntelyn perusteluna oli ennen kaikkea huoli dopingaineiden käytön leviämisestä kilpaurheilun ulkopuolelle. Tässä suhteessa ongelmallista kuitenkin on, ettei kilpaurheilun ulkopuolisesta dopingaineiden käytön laadusta ja laajuudesta ole juurikaan olemassa tutkimustietoa.

Kinnusen tutkimuksessa todetaan, että dopingrikosten säätämisen myötä lainsäätäjä halusi entistä selkeämmin osoittaa dopingaineisiin liittyvän toiminnan suuremman moitittavuuden lääkkeisiin verrattuna. Ennen dopingrikosten säätämistä dopingaineita käsiteltiin rikosoikeudellisesti lääkkeinä. Rikoslain dopingainemääritelmä on suppeampi kuin urheilun antidopingsääntöjen mukaisten kiellettyjen aineiden luettelo. Rikoslainsäädännön sisältämä dopingrikos riittää kuitenkin retorisin keinoin heittämään moitittavuuden varjon myös rikoslain määritelmän ulkopuolelle jäävän dopingin ylle.

Dopingrikokset tuovat lainsoveltajan ratkaistavaksi hankalia tulkintakysymyksiä. Käytännössä eniten hankaluutta liittyy dopingaineiden määrää koskevaan arviointiin, koska dopingaineiden määrästä on tullut tärkeä rajanvetokriteeri sekä tunnusmerkistön täyttymisen (omaa käyttöä vai levittämistä) että teon törkeysasteen määrittelemisessä (perustekomuoto vai törkeä dopingrikos). Lainsäätäjän antamat rajanvetokriteerit ovat suuntaa antavia, eikä vakiintunutta oikeuskäytäntöä ole vielä ehtinyt muotoutua. Hankaluutena vakiintuneiden käytäntöjen muotoutumiselle on aineiden suuri kirjo sekä aineittain ja henkilöittäin vaihtelevat käytön tavat.

Essi Kinnunen
OTT, tutkijatohtori
Turun yliopisto

Väitös on julkaistu Suomalaisen lakimiesyhdistyksen sarjassa A 305.
http://www.lakimiesyhdistys.fi/verkkokauppa?group=11&product=305
Tiedustelut; http://www.lakimiesyhdistys.fi
 

Kasvuhormoni ja sen dopingkäytön osoittaminen


Ihmisen kasvuhormoni (hGH, human growth hormone) on aivolisäkkeen etulohkon erittämä peptidihormoni. Ihmisen aivolisäke erittää kasvuhormonia useina eri muotoina eli isoformeina. Niistä yleisin on 22 kDa painava, yksiosainen monomeeri, jota on noin puolet veren kasvuhormonimäärästä. Muita isoformeja ovat muun muassa 20 kDa painava monomeeri, asetyloitunut monomeeri, erilaiset kasvuhormonin fragmentit ja kahden kasvuhormonimolekyylin muodostamat dimeerit. Päivittäin kasvuhormonia muodostuu aivolisäkkeessä noin 1 mg (3 IU).

Kasvuhormoni erittyy aivolisäkkeestä sysäyksittäin. Sen eritystä säätelevät väliaivo¬jen pohjasta erittyvä kasvuhormonia vapauttava hormoni (GHRF) sekä kasvuhormonin eritystä estävä somatostatiini, samoin kuin monien kasvuhormonin indusoimien kasvutekijöiden ja niitä sitovien proteiinien pitoisuus palautemekanismin kautta. Uni, fyysinen ja psyykkinen rasitus, paasto, aminohappojen syöminen ja veren alhainen glukoosipitoisuus lisäävät kasvuhormonin vapautumista. Kasvuhormonin pulssittaisen erittymisen ja monien sen eritystä säätelevien tekijöiden vuoksi kasvuhormonipitoisuudet vaihtelevat veressä monikymmenkertaisesti vuorokauden aikana. Kasvuhormoni hajoaa elimistössä nopeasti: sen eliminaation puoliintumisaika on noin 20 minuuttia. 

Kasvuhormonilla on runsaasti aineenvaihdunnallisia vaikutuksia, jotka välittyvät kohdesolun solukalvolla sijaitsevan kasvuhormonireseptorin välityksellä. Kasvuhormoni on anabolinen hormoni, joka lisää aminohappojen kuljetusta soluun sekä kiihdyttää proteiinisynteesiä. Toisaalta se vähentää glukoosin soluun ottoa ja lisää rasvojen pilkkoutumista ja osallistuu nestetasapainon säätelyyn. Kasvuhormoni lisää myös monien kasvutekijöiden, kuten IGF-1:n (insuliinin kaltainen kasvutekijä 1) muodostumista maksassa ja muissa kudoksissa, ja osa sen vaikutuksista välittyy juuri kasvutekijöiden kautta.

Nimensä mukaisesti kasvuhormoni osallistuu kasvuiässä pituuskasvun säätelyyn. Sen vajaaeritys lapsuudessa aiheuttaa lyhytkasvuisuutta, liikaeritys taas jättikasvua. Pituuskasvua kasvuhormoni lisää vain niin kauan kuin pitkien luiden epifyysilevyt ovat auki. Näiden sulkeuduttua hormoni kasvattaa vain rustoa, sidekudosta ja sisäelimiä.


Lääketieteellinen käyttö

Kasvuhormonia käytetään ainoastaan kasvuhormonin erityksestä johtuvan ja eräiden muiden kasvuhäiriöiden hoitoon sekä korvaushoitona aikuisille, joilla on huomattava kasvuhormonin vajaus. Kasvuhormoni annostellaan ruiskeina ihon alle. Kasvuhormonin annos vaihtelee hoidettavan sairauden ja sen asteen mukaan. Aikuisten kasvuhormonivajausta hoidettaessa on aloitusannos useimmiten 0,15–0,5 mg/vuorokaudessa. Annosta voidaan suurentaa yksilöllisen tarpeen mukaan seerumin IGF-1-pitoisuuksien mukaan. Päivittäinen ylläpitoannos aikuisille on harvoin yli 1 mg/vrk (= 3 IU/vrk). Kasvuhormonia saavat määrätä vain lastennefrologian, lastenendokrinologian tai endokrinologian erikoislääkärit. Kasvuhormoni on rikoslain 44. luvun pykälän 16 ensimmäiseen momenttiin liittyvän asetuksen (705/2002) mukainen dopingaine.

Turvotus sekä nivel- ja lihaskivut ovat yleisimmät kasvuhormonin haittavaikutukset. Joillekin potilaille voi kehittyä rannekanavaoireyhtymä. Yliannokset voivat aiheuttaa sydänlihasrappeumia ja akromegaliaa (rustojen, sormien ja leuan liikakasvua).


Kasvuhormonin käyttö lihasmassan lisäämiseen

Testosteronilla ja anabolisilla steroideilla lihasmassaansa kasvattavista henkilöistä noin 25 % käyttää myös kasvuhormonia. Kasvuhormonin on todettu kontrolloiduissa tutkimuksissa lisäävän anabolisten steroidien lihasta kasvattavaa vaikutusta. Kasvuhormonin ei-hoidollinen käyttö on yleistynyt viime vuosikymmenen aikana lähinnä Kiinassa tuotetun kasvuhormonin (esimerkiksi Jintropin) laajan valmistuksen ja länsimaisia kasvuhormonia halvemman hinnan myötä. Internetin kautta tilatun tai idästä maahan tuodun kasvuhormonin päiväannoksen (1–1,5 mg) hinta on 10–15 €, sama määrä ostettuna laillisesti apteekista maksaa 40–60 €.

Kasvuhormonin dopingkäyttö

Kilpaurheilussa kasvuhormonia on huhuttu ja epäilty käytetyn laajalti sen oletettujen anabolisten vaikutusten vuoksi. Kiistatonta näyttöä käytön laajuudesta ei kuitenkaan ole voitu saada, koska varma testimenetelmä elimistön ulkopuolisen kasvuhormonin dopingkäytön osoittamiseksi on ollut olemassa vasta suhteellisen lyhyen aikaa.

Lihasmassaa ja voimaa lisäävien sekä rasvaa polttavien vaikutusten lisäksi kasvuhormonilla on ajateltu olevan suorituskykyä parantavaa vaikutusta, koska se saattaa auttaa elimistöä sopeutumaan voimakkaaseen ruumiilliseen rasitukseen ja nopeuttaa paranemista urheiluvammoista. Tieteelliset kontrolloidut tutkimukset kasvuhormonin suorituskykyä parantavista vaikutuksista osoittavat kuitenkin, että kasvuhormonilla on myönteisiä vaikutuksia vain kasvuhormonin puutteesta kärsivillä henkilöillä, mutta se ei juuri paranna terveiden aikuisten suorituskykyä. Toisaalta, mikäli kasvuhormonia käytetään yhdessä testosteronin tai anabolisten steroidien kanssa, lihasmassa ja voima lisääntyvät huomattavasti enemmän kuin mitä ne lisääntyvät käytettäessä aineita erikseen.

Käytettäessä pelkästään kasvuhormonia kasvaa lihasten koko jonkin verran, mutta lihasvoima ei lisäänny, sillä lihasmassa kasvaa lähinnä lihaksiin kertyneen veden vuoksi. Rasvan määrä elimistössä pienenee, mutta toisaalta solunulkoisen nesteen tilavuus lisääntyy. Maksimaalinen hapenottokyky tai kestävyys ei ole parantunut kasvuhormonia saaneilla henkilöillä verrattuna lumelääkettä saaneisiin. Vähäisten, kontrolloiduissa tutkimuksissa kasvuhormonilla saatujen tilastollisesti merkittävien parannusten joukossa on anaerobisen suorituskyvyn lisääntyminen. Saadun 4 prosentin parannuksen on arvioitu merkitsevän käytännössä noin 0,4 sekunnin parannusta 100 metrin pikajuoksussa.

Vaikka kasvuhormonin urheilusuoritusta parantavat vaikutukset näyttävät tieteellisten, kontrolloitujen tutkimusten valossa vähäisiltä, on huomattava, että hyvin suoritettuja tutkimuksia on suhteellisen vähän ja niissä saattavat käytetyt kasvuhormoniannokset olla matalampia kuin mitä dopingkäytössä todellisuudessa käytetään. Useissa tutkimuksissa koehenkilömäärä on saattanut olla liian vähäinen pienien mutta urheilukilpailuissa usein merkittävien tulosparannusten osoittamiseksi.

Kasvuhormonin dopingkäytön osoittaminen

Kasvuhormonin dopingkäytön osoittaminen perustuu siihen, että ihmisen aivolisäke vapauttaa kaikkia kasvuhormonin eri isoformeja, mutta lääketehtaiden yhdistelmä-DNA-tekniikalla valmistettu rekombinanttikasvuhormoni koostuu yksinomaan suurimmasta, 22 kDA painavasta muodosta. Kun lisäksi elimistön oma kasvuhormonituotanto lamaantuu käytettäessä elimistön ulkopuolista kasvuhormonia, voidaan kasvuhormonin eri muotojen suhteen perusteella todeta elimistön ulkopuolisen kasvuhormonin käyttö.

Kasvuhormoni tutkitaan verinäytteestä. Kasvuhormonin eri isoformeille on kehitetty spesifisiä monoklonaalisia vasta-aineita siten, että dopinganalyysissä käytetään kahta vain 22 kDa-muotoa (recGH) eri kohdista tunnistavaa vasta-ainetta ja kahta useita muita aivolisäkkeen tuottamia isoformeja, lähinnä 20 kDa-muotoa (pitGH) eri kohdista tunnistavaa vasta-ainetta. Vasta-aineita käytetään pareittain siten, että muodostuu kaksi eri testiä (Kit 1 ja Kit 2), joista kumpikin mittaa suhdetta recGH/pitGH. Seulontavaiheessa käytetään vain jompaakumpaa testiä, mutta varmistus- ja B-analyysi suoritetaan aina käyttäen molempia testejä. Vasta-aineiden tunnistamat isoformit havaitaan tunnistaville vasta-aineille tuotettujen kemiluminometrillä mitattavien vasta-aineiden avulla. Raja-arvot, joiden ylittyminen osoittaa rekombinanttikasvuhormonin dopingkäytön ovat testeille seuraavat:

Kit 1 (recGH/pitGH) miehet 1,81 naiset 1,46
 
Kit 2 (recGH/pitGH)  miehet 1,68 naiset 1,55
 
On huomattava, että vasta-aineiden erilaisesta sitoutumisherkkyydestä kohteisiinsa johtuu, ettei suhde 1 tarkoita rekombinantin ja elimistön oman kasvuhormonin esiintymistä suhteessa 1:1.

Testi on luotettava, eivätkä seikat, jotka vaikuttavat kasvuhormonin erittymiseen, kuten esimerkiksi harjoittelu tai ravinto, vaikuta testitulokseen. Testi on positiivinen 24–36 tuntia rekombinanttikasvuhormonin käytön jälkeen. Ihmisperäisen, vainajien aivolisäkkeistä valmistetun kasvuhormonin käyttöä testi ei paljasta. Rekombinanttikasvuhormonien vallatessa alaa on ihmisperäisen kasvuhormonin saatavuus pimeiltä markkinoilta toisaalta vaikeutunut, eikä sille löydy ostajia helposti ihmisperäiseen kasvuhormoniin liittyvän tappavan Creutzfeldt-Jacobin taudin riskin vuoksi. 

Käytössä olevaa kasvuhormonitestiä on käytetty vuodesta 2008 lähtien. Suomessa kasvuhormonitestaus aloitettiin vuonna 2009, ja toistaiseksi on maassamme suoritettu noin 200 analyysia.

Joulukuuhun 2010 mennessä on urheilijoista raportoitu maailmanlaajuisesti 3 positiivista kasvuhormonilöydöstä.

Timo Seppälä
ADT – Lääketieteellinen johtaja

Jukka Gustafsson: Elämä on joukkuelaji
 


”Liikunta ja urheilu ovat jotakin paljon enemmän kuin lihasten kasvattamista ja terveyden edistämistä. Ne ovat olennainen osa ihmisenä ja ihmiseksi kasvamista”, kirjoittaa Viestikapula-blogin uusin kirjoittajavieras, opetusministeri Jukka Gustafsson. Gustafsson vaatii blogimerkinnässään enemmän reilua peliä ja yhteisten pelisääntöjen kunnioittamista talouselämään ja koko yhteiskuntaan.

– Joukkueeseen kuuluminen, sääntöjen noudattaminen ja toisten kunnioittaminen ovat periaatteita, jotka kaikki kuuluvat niin urheiluun kuin aktiiviseen kansalaisuuteen. Dopingissa on kyse viime kädessä yhteisten pelisääntöjen hylkäämisestä oman voitontavoittelun vuoksi. Se, kuinka vaarallista sokea oman edun tavoittelu yhteisten pelisääntöjen kustannuksella on, näkyy tälläkin hetkellä maailman rahamarkkinoiden myllerryksessä, Gustafsson kirjoittaa.

Jukka Gustafssonin blogimerkintä on kokonaisuudessaan luettavissa ja kommentoitavissa osoitteessa http://blog.puhtaastiparas.fi/.
 
Puhtaasti paras -ohjelman Viestikapula-blogissa käydään keskustelua puhtaasta urheilusta ja reilusta pelistä. Blogissa julkaistaan joka kuukausi yhden urheilijan tai urheilusta kiinnostuneen kirjoitus. Opetusministeri Jukka Gustafsson haastaa seuraavaksi Viestikapula-blogin viestinviejäksi Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Seija Ilmakunnaan.

Paavo Arhinmäki: Dopinginvastaista työtä tarvitaan myös harrasteliikunnassa 
 

 
Puhtaasti paras -ohjelman Viestikapula-blogin syyskuun kirjoittajavieras on kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. Arhinmäki muistuttaa, että tyypillisin suomalainen dopingrikos on se, että nuori mies tilaa dopingaineita netistä omaan käyttöönsä. ”Muskeleiden, voiman ja suorituskyvyn vuoksi – vai fiiliksen ja seuran vuoksi?”, Arhinmäki pohdiskelee tekstissään. Ministeriöt ovat nyt päättäneet yhteistoimin puuttua harrastusliikunnassa ilmenevän dopingin käytön ehkäisyyn ja vähentämiseen.

– Maaperä on meillä otollista dopinginvastaiselle työlle. Suomalaisten suhtautuminen dopingaineisiin on kriittistä, ministeri Paavo Arhinmäki kirjoittaa.

Paavo Arhinmäen blogimerkintä on kokonaisuudessaan luettavissa ja kommentoitavissa osoitteessa http://blog.puhtaastiparas.fi/.

Puhtaasti paras -ohjelman Viestikapula-blogissa käydään keskustelua puhtaasta urheilusta ja reilusta pelistä. Blogissa julkaistaan joka kuukausi yhden urheilijan tai urheilusta kiinnostuneen kirjoitus. Arhinmäki haastaa seuraavaksi Viestikapula-blogin viestinviejäksi peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin.
 

 

Jarkko Nieminen haastaa puhtaaseen peliin tenniksen Davis Cup -ottelussa Espoossa
 


Suomen ja Puolan kirkkaimmat tennistähdet kohtaavat 16.–18.9. tenniksen Davis Cupissa Barona Areenalla Espoossa. Puhtaasti paras -ohjelman urheilijatähdistöön kuuluva Jarkko Nieminen haastaa pelaajat ja yleisön mukaan reilun pelin asialle.

Espoossa nähdään Davis Cupin jännittävä Euroopan–Afrikan I ryhmän putoamiskarsintaottelu. Ottelu on samalla Suomen ensimmäinen Davis Cup -kotiottelu kahteen vuoteen. Ottelun voittanut maa säilyy cupin I ryhmässä, ja hävinnyt pelaa ensi vuonna II ryhmässä. Maaliskuussa 2010 Suomen joukkue voitti Puolan Sopotissa 3–2. Suomen joukkueessa pelaavat Jarkko Nieminen, Henri Kontinen, Harri Heliövaara ja Micke Kontinen, ja sen kapteeni on Kim Tiilikainen. Davis Cup on urheilun suurin vuosittainen joukkueturnaus ja se on Kansainvälisen Tennisliiton kilpailu. 

Puhtaasti paras -ohjelman esittelypiste on paikalla Barona Areenalla perjantaina 16.9 kello 15:00–20:00 ja lauantaina 17.9 kello 13:00–16:00. Esittelypisteellä voi tutustua puhtaaseen urheiluun ja allekirjoittaa suurvetoomuksen reilun pelin puolesta. 

Puhtaasti paras -ohjelma käynnistettiin toukokuussa 2008. Ohjelma kunnioittaa puhtaita urheilijoita ja reilun pelin arvoja. ADT ja Fazer haluavat nostaa valokeilaan ne urheilijat, jotka urheilevat eettisesti: lajiaan, kilpakumppaneitaan ja itseään kunnioittaen. Ohjelma haastaa urheilua seuraavat suomalaiset, urheilujärjestöt, urheilijan lähipiirin ja urheilijat mukaan reiluun peliin. Puhtaasti paras -vetoomuksen voi allekirjoittaa myös internetissä osoitteessa www.puhtaastiparas.fi.

 

ADT varoittaa Kiinaan ja Meksikoon matkustavia urheilijoita klenbuterolijäämiä sisältävästä lihasta
 


Kiinassa ja Meksikossa on löydetty lihasta dopingaineeksi luokiteltua klenbuterolia.  Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry varoittaa etenkin näissä maissa matkailevia urheilijoita siitä, että he voivat tietämättään syödä klenbuterolijäämiä sisältävää lihaa. Lihasta saatu klenbuterolimäärä voi olla muutaman vuorokauden ajan riittävän suuri johtaakseen positiiviseen dopingtestitulokseen.

– Dopingtesteillä ei voi selvittää, onko näytteestä löytyneen klenbuterolin alkuperä liharuoka vai dopingtarkoituksessa otetut lääkevalmisteet. Näytteen antaneella urheilijalla on velvollisuus osoittaa elimistöönsä saadun klenbuterolin alkuperä, mikäli hän pyrkii vetoamaan syötyyn ruokaan. Euroopassa ja Yhdysvalloissa lihan viranomaisvalvonta on pääsääntöisesti tehokasta ja urheilija voi turvallisesti syödä liharuokia näillä alueilla, ADT:n lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä sanoo.

Klenbuteroli on suun kautta annosteltava, lähinnä eläinlääketieteessä käytettävä astmalääke. Se on eräs yleisimmistä lihakarjan kasvatuksessa lihasmassan lisäämiseksi ja rasvapitoisuuden vähentämiseksi käytetyistä aineista, vaikka sen käyttö tähän tarkoitukseen on kielletty lähes kaikissa maissa.

Klenbuteroli on ollut viime aikoina keskustelun kohteena muun muassa espanjalaisen maantiepyöräilijä Alberto Contadorin annettua viime syksynä klenbuterolia sisältäneen dopingnäytteen. Contador, monien muiden aiemmin klenbuterolia sisältävän dopingnäytteen antaneiden urheilijoiden tavoin, väitti saaneensa klenbuterolia syötyään saastunutta lihaa.

Kiinassa ja Meksikossa tiedetään vielä viime vuosina käytetyn klenbuterolia ajoittain karjan kasvatuksessa. Kiinasta on kuvattu vuoden 1998 jälkeen 19 ruokamyrkytysepidemiaa, joissa liharuoan sisältämä klenbuteroli on aiheuttanut yhteensä 1750 ihmiselle eriasteisia oireita. Yhden henkilön on jopa epäilty kuolleen klenbuteroliin. Äskettäisen saksalaisen tutkimuksen mukaan Meksikossa vierailleiden turistien elimistöistä ei ennen matkaa löytynyt klenbuterolia mutta matkan jälkeen otetuissa näytteissä oli havaittavissa klenbuterolijäämiä.


Lisätietoja:

Timo Seppälä
ADT – Lääketieteellinen johtaja
 

Dopingtestien määrä Suomessa vuonna 2010 korkein koskaan  

 

– Dopingnäytteiden pakastaminen aloitettiin

Dopingtestien määrä kasvoi neljänneksen Suomessa vuonna 2010. Testausvuoden 2011 uutena asiana on dopingnäytteiden pakastaminen. Se tekee mahdolliseksi analysoida näytteet uudelleen tulevaisuudessa menetelmien kehityttyä edelleen.

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry teki viime vuonna 2404 dopingtestiä, joista 2259 oli kansalliseen dopingtestausohjelmaan kuuluvia dopingtestejä. Kansallisessa testausohjelmassa tehtiin 449 testiä enemmän kuin vuonna 2009. Pääpaino oli kilpailuiden ulkopuolisissa virtsatesteissä, joita tehtiin 1176. ADT teki myös muiden antidopingorganisaatioiden, kuten Maailman Antidopingtoimisto WADA:n ja kansainvälisten lajiliittojen pyynnöstä 145 testiä. Testejä tehtiin yli 80 lajissa. Testatuimmat lajit olivat hiihtourheilu (240), yleisurheilu (225 testiä), jääkiekko (154), voimanosto (129) ja jalkapallo (112). Dopingrikkomuksia vuonna 2010 oli kaksitoista.

– Dopingtestien määrä lisääntyy Suomessa edelleen vuonna 2011. Pystymme testaamaan esimerkiksi nuoria, huipulle pyrkiviä urheilijoita entistä paremmin. Aktiivinen dopingtestaus takaa kaikille urheilijoille oikeuden reiluun peliin, ADT:n testauspäällikkö Katja Huotari sanoo.

Vuonna 2011 Suomessa on alettu pakastaa dopingnäytteitä. Maailman antidopingsäännöstön mukaan urheilijaa voidaan rangaista myös jälkikäteen, mikäli uudelleen analysoinnissa näyte todetaan positiiviseksi, vaikka näyte olisi ensimmäisessä analyysissä raportoitu negatiiviseksi.

– Pakastamme useiden lajien kansainvälisen tason huippu-urheilijoiden dopingnäytteitä. Analysoimalla näytteet uudelleen voimme rangaista vilppiin syyllistyneitä urheilijoita. Näytteitä voidaan säilyttää säännöstön mukaan kahdeksan vuotta, Huotari sanoo

ADT:n vuoden 2010 dopingtestitilasto

 

Yhteensä 224 dopingrikosta Poliisin ja Tullin tietoon vuonna 2010


Poliisin ja Tullin uusien tilastojen mukaan huumausainerikosten ja niistä epäiltyjen henkilöiden kokonaismäärä kasvoi vuonna 2010. Dopingrikoksia tuli Poliisin ja Tullin tietoon vuonna 2010 yhteensä 224, ja dopingrikoksista epäiltyjä eri henkilöitä oli kaikkiaan 110. Dopingaineita takavarikoitiin vuonna 2010 yhteensä 140 000 kappaletta.

– ADT on huolestunut dopingrikosten lisääntyvästä määrästä. ADT:n olisi hyvä päästä tutkimaan tarkemmin dopingrikoksia, jotta saisimme selvitettyä mahdollisia yhteyksiä järjestäytyneeseen urheiluun. Järjestämme yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tänä vuonna dopingrikoksia koskevan laajan virkamiestapaamisen, Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n pääsihteeri Pirjo Ruutu sanoo.

Dopingrikokset lisättiin rikoslakiin 1.9.2002. Rikoslaissa kriminalisoitiin tällöin laiton dopingaineiden valmistus, maahantuonti ja levittäminen sekä hallussapito levittämistarkoituksessa. Lisäksi joidenkin urheilussa kielletyksi aineeksi määrättyjen aineiden osalta voi tulla kyseeseen huumausaineita koskevan lainsäädännön soveltaminen.

Poliisin ja Tullin 7.3.2011 julkaiseman tiedotteen mukaan viranomaisten tietoon tulleiden huumausainerikosten kokonaismäärä (19 670) sekä käyttörikosten lukumäärä (12 087) olivat viime vuonna 6–7 prosenttia edellisvuotista suurempia. Vakavimpien eli törkeiden huumausainerikosten lukumäärä (1071) kasvoi noin 16 prosenttia ja niistä epäiltyjen eri henkilöiden määrä (759) jopa noin kolmanneksen.

Suomessa huumausainekauppa on suurelta osin ammattimaista ja järjestäytynyttä. Vuonna 2010 viranomaisten haltuun otettiin huumaus- ja dopingainerikosten tutkinnan yhteydessä noin 1,1 miljoonan euron arvosta käteistä rahaa.

Poliisin ja Tullin tiedote ja tilastot 7.3.2011: http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/lehdistotiedotteet/0000_tiedotteet/tiedote_20110307_1/index.html

Dopingaineita koskeva lainsäädäntö: http://www.antidoping.fi/view.cfm?page=8850FAC9-2CC4-4BF6-B7D6-D5B55E97E691
 

Kansainvälisen ja kansallisen lajiliiton rooli dopingrikkomusten käsittelyssä


Suomen antidopingsäännöstöä on päivitetty lisäämällä siihen uusi sääntö dopingrikkomusten käsittelystä. Uusi antidopingsäännöstö tuli voimaan 1.1.2011.

- Muutos selkiinnyttää kansallisten liittojen menettelyä, kun suomalaisen urheilijan dopingrikkomuksen käsittely on siirretty kansainväliseltä liitolta kansalliselle. Samalla yhtenäistetään menettely kaikkien dopingrikkomusten käsittelyssä Suomessa, ADT:n pääsihteeri Pirjo Ruutu toteaa.

Suomen antidopingsäännöstöön nyt tehdyssä uudessa lisäyksessä todetaan, että "Jos kansainvälinen urheilujärjestö on todennut suomalaisen urheilijan tai muun henkilön tehneen dopingrikkomuksen, mutta siirtänyt asian käsittelyn suomalaiselle, tähän säännöstöön sidotulle urheilujärjestölle, viimeksi mainitun järjestön on viivytyksettä ilmoitettava ADT:lle asian käsittelyn siirtämisestä noudattaen ADT:n vahvistamaa yleistä ohjeistusta. ADT käsittelee saamassaan ilmoituksessa tarkoitetun asian noudattaen soveltuvin osin tämän säännöstön määräyksiä.”

Nyt tehty lisäys Suomen antidopingsäännöstöön hyväksyttiin Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n yleiskokouksessa 30.11.2010.

Maailman antidopingsäännöstön 2009 mukaiseksi uudistettu Suomen antidopingsäännöstö 2009 tuli voimaan 1.1.2009. WADA:n hyväksymää säännöstöä on päivitetty vuosina 2009 ja 2010. Suomen antidopingsäännöstöä noudatetaan koko suomalaisessa järjestäytyneessä urheilussa.Päivitetty säännöstö:
http://www.antidoping.fi/view.cfm?page=F2E85A61-F5D2-45ED-A340-381E8CF35335
 

 WADA julkisti vuoden 2011 kansainvälisen luettelon urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä
 


Maailman Antidopingtoimisto WADA on julkistanut uuden luettelon urheilussa kielletyistä lääkeaineista ja menetelmistä. Kiellettyjen listalle joutuvat uutena ryhmänä myyntiluvattomat lääkeaineet. Urheilijoiden velvollisuutta ilmoittaa lääkkeiden käytöstään puolestaan lievennetään.

– Vaikka WADA:n nyt julkistamat muutokset dopingsääntöihin ovat melko vähäisiä, ne ovat oikeansuuntaisia. Ne vähentävät byrokratiaa, selkeyttävät dopingsääntöjä ja kiihdyttävät uusien dopinganalyysimenetelmien kehittämistä, Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä sanoo. 

WADA:n tuoreessa listassa on uusi urheilussa kiellettyjen aineiden ryhmä: myyntiluvattomat lääkeaineet. Ryhmä käsittää kehitteillä olevat tai kehityksestä hylätyt aineet, jotka eivät ole saaneet myyntilupaa missään maassa hoidolliseen käyttöön ihmisille ja joita ei mainita muualla kiellettyjen aineiden listalla.

Erityisesti astmaa sairastavien urheilijoiden elämää puolestaan helpottaa lääkkeenkäyttöilmoituksen poistuminen. Esimerkiksi hengitystiesuihkein astmaan käytettävistä glukokortikosteroideista ja sallituista hengitysteitä avaavista lääkkeistä ei tarvitse enää tehdä valvontaviranomaisille ilmoitusta käytön alkaessa. Ilmoitusta ei tarvitse myöskään tehdä jänteisiin laitettavista glukokortikoidiruiskeista. Uusi käytäntö helpottaa paitsi urheilijoiden myös heitä hoitavien lääkäreiden ja dopingvalvontaviranomaisten työtä. Voimistelussa puolestaan sallittiin beetasalpaajien käyttö.

WADA:n uudessa listassa ei ole määritetty monista tavanomaisista ruoka- ja kauneudenhoitoaineista saatavalle glyserolille rajapitoisuutta, vaikka ADT sekä monet muut dopingvalvonnasta vastaavat organisaatiot ovat pyytäneet WADA:a asettamaan sellaisen. WADA kuitenkin painottaa, ettei ruoka-aineista tai kauneudenhoitotuotteista saatu glyseroli johda dopingrangaistukseen. Glyseroli (eli glyseriini) kiellettiin vuoden 2010 alusta lähtien peiteaineena sekä suonensisäisesti että suun kautta annosteltuna.

WADA:n uusi luettelo tulee voimaan 1.1.2011. ADT julkaisee uudet luettelot internetsivuillaan samana päivänä.

 

Antti Hagqvist: Suomalaista testausta ja sen jatkojalostusta
 

 

Viestikapula-blogin kesäkuun 2010 kirjoittajavieras, valmentaja Antti Hagqvist penää lisää voimavaroja antidopingtyölle ja suomalaiselle urheilulle. Hän muistuttaa, että vaikka antidopingtyötä pidetään hyvin tärkeänä, siihen käytetyt varat ovat vain murto-osa parhaiten tienaavien huippu-urheilijoiden vuosiansioista.

Hagqvist ehdottaa lisää resursseja dopingtestaukseen sekä uusia keinoja innostaa urheilijoita mukaan puhtaan urheilun asialle:

– Porkkanana testauspooliin kuuluvat urheilijat voisivat saavat oikeuden (velvollisuuden) käydä 4–12 kertaa vuodessa lääkärintarkistuksessa, jonka yhteydessä otettaisiin erilaisia testejä, jotka hyödyttävät urheilijaa oman terveydentilansa seurannassa sekä luovat jokaisesta urheilijasta profiilin, jota voidaan hyödyntää dopingtestauksessa. Asioita yhdistämällä urheilijoita olisi vielä helpompi sitouttaa antidopingtoimintaan, Hagqvist kirjoittaa.

Antti Hagqvistin blogimerkintä on kokonaisuudessaan luettavissa ja kommentoitavissa osoitteessa http://blog.puhtaastiparas.fi/.
 
Puhtaasti paras -ohjelman Viestikapula-blogissa käydään keskustelua puhtaasta urheilusta ja reilusta pelistä. Blogissa julkaistaan joka kuukausi yhden urheilijan tai urheilusta kiinnostuneen kirjoitus. Antti Hagqvist elokuun elokuun 2010 Viestikapula-blogin kirjoittajaksi kuntourheilija Pauli Kiurun.

Jussi Veikkanen: Biologinen passi pelastaa pyöräilyn


Viestikapula-blogissa sanailee toukokuussa pyöräilijä Jussi Veikkanen. Veikkasen mukaan dopingvalvonnan järjestelmät, kuten biologinen passi, tuovat uskottavuutta urheiluun. Uskottavuutta lisää Veikkasen mielestä myös se, että urheilijoita jää kiinni. Tämä on osoitus siitä, että järjestelmä toimii, hän kirjoittaa.

Veikkanen kuvailee blogimerkinnässään ammattipyöräilijän arkea:

– Ihmiset epäilevät välillä, ettei kukaan voi kerta kaikkiaan pyöräillä kolmea viikkoa putkeen tai polkea Alpeilla jyrkkiä nousuja peräjälkeen. Tämä ärsyttää minua joskus. Ihan samalla tavoin me huippu-urheilijat voisimme ihmetellä, miten joku pystyykään istumaan toimistotuolissa 12-tuntisia työpäiviä viikkotolkulla, saati sitten juhlimaan kolme viikkoa putkeen! Minulle pyöräily on työ: 11 kuukautta vuodessa tuijotan pyörää kello 8–16, hän toteaa.

Jussi Veikkasen blogimerkintä on kokonaisuudessaan luettavissa ja kommentoitavissa osoitteessa http://blog.puhtaastiparas.fi/.

Puhtaasti paras -ohjelman Viestikapula-blogissa käydään keskustelua puhtaasta urheilusta ja reilusta pelistä. Blogissa julkaistaan joka kuukausi yhden urheilijan tai urheilusta kiinnostuneen kirjoitus. Jussi Veikkanen haastaa kesäkuun 2010 Viestikapula-blogin kirjoittajaksi valmentaja Antti Hagqvistin.

Androstatriendienoni (ATD) ja boldenoni, (huomoitava jos käytetään ravintolisiä jne.!!!!!!)

Androstatriendienoni (ATD; androst-1,4,6-trien-3,17-dioni; 3,17-keto-etiochol-triene) on kemialliselta rakenteeltaan steroidi. Se on aromataasientsyymin estäjä, joka vähentää estrogeenin biosynteesiä ja toisaalta lisää testosteronin pitoisuuksia elimistössä. Seurauksena on elimistön aineenvaihdunnan siirtyminen anaboliseen eli kudoksia kasvattavaan suuntaan. ATD:a on käytetty karjan kasvatuksessa, mutta nykyisin sen käyttö tähän tarkoitukseen on kielletty Euroopan unionin alueella. ATD:lla ei tiedetä olevan myyntilupaa missään maassa ihmislääkkeenä. Sitä markkinoidaan kuitenkin internetin kautta "ravintolisänä" kehonrakentajille, muille lihasmassan kasvattajille ja ikääntyville miehille. Sitä on saatavilla tabletteina, kielenalustabletteina sekä voiteina. Internetissä ATD:a kaupataan mm. kauppanimillä Novedex XT (Gaspari Nutrition), Novadex XT (Gaspari Nutrition), Novatest (Xero Limits) ja Arimatest (MuscleMeds). ATD:a on satunnaisesti löydetty muista ravintolisistä kontaminaationa.

Eräistä suomalaisista luontaistuotekaupoista on saatavilla ATD:a. Markkinoinnissa todetaan mm.: "Voimakas vapaan testosteronitason nousu aiheuttaa todennäköisesti positiivisen dopingtuloksen, joten ei sovi dopingtestatuille urheilijoille."(Wellmax)

ATD kuuluu WADA:n kiellettyjen aineiden luettelossa kohtaan S4, aromataasi-inhibiittorit. WADA on luokitellut aromataasi-inhibiittorit "erikseen määriteltyihin aineisiin", joiden käytöstä kiinni jääneiden seuraamukset voidaan määrätä joustavasti riippuen lieventävistä tai raskauttavista seikoista.

ATD lisää lihasvoimaa testosteronin kertyessä elimistöön. Toisaalta se tekee mahdolliseksi voimakkaamman harjoittelun. Osin ATD vaikuttaa anabolisesti vaikuttavan aineenvaihduntatuotteensa boldenonin kautta. WADA:n tilastojen mukaan ATD:n käytöstä on jäänyt kiinni yksi urheilija vuonna 2006, kaksi urheilijaa vuonna 2007 ja kolme urheilijaa vuonna 2008.

ATD:n haittavaikutukset ovat vastaavat kuin testosteronin ja anabolisten steroidien haitat. Raskaana olevilla naisilla ATD lisää epämuodostumien riskiä.

Boldenoni on tavanomainen anabolinen steroidi. Sitä käytetään yksin tai yhdessä muiden anabolisten steroidien kanssa. Se on myös ATD:n aineenvaihduntatuote. Joissain harvinaisissa tapauksissa boldenonia voi esiintyä elimistössä luontaisesti pienin pitoisuuksin poikkeavan steroidiaineenvaihdunnan seurauksena.

Muiden anabolisten steroidien tapaan WADA on luokitellut boldenonin ns. kovaksi dopingaineeksi, jonka käytöstä määrätään pääsääntöisesti vähintään kahden vuoden toimintakielto urheilussa. Boldenonilla ei ole Suomessa myyntilupaa. Boldenonilla on lähinnä eläinlääketieteellistä käyttöä. Boldenonia käytetään ruiskeina. Tunnetuin kauppanimi on Equipoise (Solvay Veterinary ja Squibb).

Boldenoni lisää lihasvoimaa. Boldenoni näkyy dopingtesteissä pitkään. Boldenoni on viime vuosina ollut neljänneksi yleisimmin dopingvalvonnassa todettu anabolinen steroidi. Vuonna 2006 boldenoni-positiivisia näytteitä todettiin koko maailmassa 37. Vuosina 2007 ja 2008 boldenoni-positiivisia näytteitä oli 40 ja 93 kappaletta.

Timo Seppälä,

ADT – lääketieteellinen johtaja

UCI:n interaktiivinen antidopingohjelma -> tutustu
Puhtaasti paras -ohjelma edistää puhdasta urheilua. Ohjelma kunnioittaa puhtaita urheilijoita ja reilun pelin arvoja. -> tutustu

Kultaisiin kengännauhoihin on punottu puhtaan urheilun sanoma

Yleisö ja kilpailijat olivat häikäistyä, kun nuoret suomalaiset lupaukset suihkivat Euroopan Nuorten Olympiafestivaaleissa Tampereella viime heinäkuussa. Syy oli selvä: suomalaisilla urheilijoilla oli kengissään hohtavan kultaiset nauhat, merkkinä sitoutumisesta puhtaaseen urheiluun ja reiluun peliin. Puhtaasti paras -ohjelman tunnusnauhat viestittävät urheiluhenkeä kirkkaimmillaan. Syksyn tavoitteena on, että kultaa näkyy entistä useammin urheilukentillä ja katukuvassa.

Kultaiset kengännauhat kiteyttävät puhtaan urheilun sanoman. Nauhat saa dopingtestissä tai osallistumisesta antidopingluennolle. Kengännauhat on ansaittava. Samalla tavoin on myös menestys urheilussa ansaittava lahjakkuuden ja harjoittelun avulla, Puhtaasti paras -ohjelma muistuttaa.

Vuonna 2008 käynnistynyt ADT:n ja Fazerin yhteinen Puhtaasti paras -ohjelma kunnioittaa puhtaita urheilijoita ja reilun pelin arvoja. Ohjelma haastaa urheilua seuraavat suomalaiset, urheilujärjestöt, urheilijan lähipiirin ja urheilijat mukaan reiluun peliin. Lähikuukausina ohjelma esittäytyy muun muassa Finnish Open Grand Prix for Unicef -uintikilpailuissa Tampereella sekä hiihtolajien maailmancupin kauden avajaiskilpailuissa Rukalla.

Tavoitteena suurvetoomus puhtaan urheilun puolesta

Osana Puhtaasti paras -ohjelmaa kerätään vetoomusta puhtaan urheilun puolesta. Tavoitteena on kerätä maailman suurin vetoomus puhtaan urheilun puolesta.

Vetoomus luovutetaan Maailman Antidopingtoimisto WADA:lle vuonna 2011. Suomi haastaa silloin myös muut maat kampanjoimaan rehellisen urheilun puolesta.

Vetoomuksen voi allekirjoittaa Puhtaasti paras -ohjelman verkkosivuilla. Näytä yhdessä muun Suomen kanssa mallia siitä, kuinka pitkälle pääsee puhtaasti! Samalla voit käydä katsomassa, ovatko suosikkiurheilijasi jo allekirjoittaneet vetoomuksen.

Urheilijatähdistö ja blogikirjoittajat näyttävät mallia

Puhtaasti paras -ohjelman urheilijatähdistö vie puhtaan urheilun viestiä kentille ja kaduille, tatameille ja kuohuihin. Tähdistö toimii esikuvana nuorille urheilijoille.

Tähdistöön kuuluvat keihäänheittäjä ja olympiavoittaja Tapio Korjuksen johdolla judoka Jani Kallunki, yhdistetyn Anssi Koivuranta, alppihiihtäjä Sanni Leinonen, taitoluistelija Laura Lepistö, tennispelaaja Jarkko Nieminen, uimari Hanna-Maria Seppälä, naisten jalkapallomaajoukkue ja miesten salibandymaajoukkue.

Tähdistön lisäksi Puhtaasti paras -ohjelma on onnistunut haastamaan merkittäviä suomalaisia urheilijoita ja urheiluvaikuttajia pohtimaan puhtaan urheilun olemusta Viestikapula-blogissa. Viestikapula on jo ojennettu esimerkiksi jalkapalloilija Aki Riihilahdelle ja suunnistaja Minna Kauppi.

Lisätietoa Puhtaasti paras -ohjelmasta: