Team 2020 Valinnat

4.4.2017

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI
Huippupyöräily-yksikkö
Team 2020 valinnat
4.4.2017

1. Tausta ja valintaperusteet

Team 2020 on luotu aiemman Olympiaryhmän pohjalta. Team 2020:n perusajatus kuitenkin eroaa aiemmasta sillä, että siihen on pyritty valitsemaan potentiaalisia edustusurheilijoita, joiden tavoite on kansainvälinen menestys nyt tai tulevaisuudessa. Tämä ryhmä urheilijoita on sellainen, joka on osoittanut halua olla luomassa tulevaisuutta suomalaiselle pyöräilyille ja osoittanut yhteistyöhalua lajiliiton ja muiden urheilijoiden kanssa. Team 2020:n urheilijat ovat lajiliiton resurssien – sekä taloudellisten että asiantuntijaresurssien – ensisijainen käytön kohde. 

Team 2020:n taustalla on myös Suomen Pyöräilyunionin ja Huippupyöräily-yksikön halu kehittää lajiliiton osallisuutta urheilijan urakaaressa. Tämä tarkoittaa vahvempaa asiantuntijatukea ja ennen kaikkea keskustelua lajiliiton, urheilijoiden ja valmentajien välillä. Tavoite on siten kehittää suomalaista pyöräilyä ja edellä mainittujen ryhmien osaamista yhteistyötä parantamalla.   Valinta Team 2020: een vaatii myös urheilulliset perusteet. Urheilullisena perusteena on käytetty urheilijan tulostasoa, kehitystä, pitkäjänteisyyttä ja arvioitua tulevaisuuden suorituspotentiaalia. 

Edustusurheilijat pyritään valitsemaan ensisijaisesti Team 2020:stä. Tämä ei kuitenkaan poissulje ryhmän ulkopuolisten urheilijoiden valintaa edustustehtäviin. Ryhmään voidaan valita lisää urheilijoita, tai siitä voidaan poistaa urheilijoita, mikäli tarve olosuhteet olennaisesti muuttuvat. 

Team 2020:n urheilijat ovat lajiliiton resurssien – sekä taloudellisten että asiantuntijaresurssien – ensisijainen käytön kohde. Heillä on ensisijainen oikeus käyttää SPU:n Belgian taloa ja he ovat etusijalla myös lajiliiton järjestämille leireille. 

2. Team 2020

4.4.2017 Team 2020:een valitut urheilijat:

Ferrara, Sara
Gröndahl, Antonia
Halme, Sasu
Henttala, Joonas
Pensaari, Pia
Hänninen, Aleksi
Hänninen, Jaakko
Juntunen, Antti-Jussi
Kanerva, Joni
Koistinen, Veli-Matti
Lepistö, Lotta
Manninen, Matti
Puskala, Viivi
Saarelainen, Sari
Salmela, Kajsa
Taskinen, Julius
Törmänen, Rosa
Uusiperhe, Jesse
Vainionpää, Laura
Vainionpää, Oskari

3. Valintaan liittyvät kytkökset
Kjell Carlström, joka valmentaa sekä Aleksi Hännistä sekä Joni Kanervaa, ei osallistunut heidän valitsemiseensa Team 2020: een. 
Tommi Martikainen, joka valmentaa Joonas Henttalaa, Lotta Lepistöä, Matti Mannista, Jesse Uusiperhettä, Laura Vainionpäätä sekä Oskari Vainionpäätä, ei osallistunut heidän valitsemiseensa Team 2020: een. 

Helsingissä 4.4.2017

Suomen Pyöräilyunionin Huippupyöräily-yksikkö
Juha Aintila
Kjell Carlström
Jukka Heinikainen
Kimmo Kananen
Tommi Martikainen
Juho Suikkari (pj.)
Jordan Thomas

Lisätiedot:
Tommi Martikainen
050 – 52 99 763

Muokattu 4.4.2017 17.33
Lisätty Sasu Halmeen nimi Team 2020 listalle.

Liitteet